Stopzetten actiekaarten op mooimakers.be

Mooimakers is altijd op zoek naar betere manieren om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken. Sinds 2022 zijn we aan het werken aan een nieuwe manier om opruimsessies en opruimacties te registreren. Daarom schakelen we over naar een digitale applicatie: Mijn Mooie Straat-app.

Dat heeft als gevolg dat de actiekaart op onze website verdwijnt.

Wat dat concreet betekent, lees je op deze pagina.

Wat verdwijnt er?

De actiekaart van Mooimakers bevat drie kaartlagen: propere stoepen, opruimgebieden en opruimacties.

Die drie functionaliteiten verdwijnen samen met de actiekaart. Je zal dus geen propere stoepen, opruimsessies en opruimacties meer kunnen registreren of raadplegen via de actiekaart.

Waarom verdwijnt de actiekaart?

De actiekaart bestaat sinds 2017 en kende zijn limieten. Met de nieuwe technologieën kunnen we beter gegevens registreren en opvolgen. We leggen linken waar het vroeger niet kon. Zo kunnen we zwerfvuilvrijwilligers én lokale besturen beter ondersteunen.

Wanneer verdwijnt de actiekaart?

Op 29 april stopt de mogelijkheid om propere stoepen, opruimgebieden en opruimacties te registreren.

Op 20 mei verdwijnt de actiekaart met alle propere stoepen, opruimgebieden en opruimacties. 

Wat komt er in de plaats?

Vanaf 13 mei kunnen opruimsessies en opruimacties geregistreerd worden in Mijn Mooie Straat-app.

Voor de opruimacties behouden we wel het overzicht van de geregistreerde opruimacties, via mooimakers.be/opruimacties. Deze kunnen echter enkel aangemaakt worden in de app.

Wat is Mijn Mooie Straat-app?

Dat is een digitale smartphone applicatie waarop alle opruimsessies en opruimacties gebundeld worden. Via de app is er meer ruimte voor interactie.

Wil je meer weten over de app, surf dan naar mooimakers.be/app-mijn-mooie-straat.

Wat doe ik met mijn geregistreerde acties?

T.e.m. 19 mei kunnen gegevens van de actiekaart gehaald worden.

Als lokaal bestuur doe je dat via https://mooimakers.be/partner/portaal. Daar kan je tabellen exporteren van claims (propere stoepen en opruimgebieden) en van acties (opruimacties). Op het portaal kan je ook doorklikken naar een detail van een actie. Wil je foto’s bewaren, dan moet je ze downloaden.

Als andere gebruiker log je in en open je het dropdownmenu vanuit je accountnaam rechtsboven op de homepage. Of je surft naar https://mooimakers.be/user. Zo krijg je een overzicht van je propere stoepen, je opruimgebieden en je opruimacties. Je kan doorklikken naar een detail van de actie. Wil je foto’s bewaren, dan moet je ze downloaden.

Worden mijn opruimgebieden en mijn opruimacties overgezet in de app?

Nee. Noch de opruimgebieden noch de opruimacties worden overgenomen in de Mijn Mooie Straat app. In de app beginnen we opnieuw. Het is een andere manier van registreren, maar met betere resultaten.

Heeft dit effect op mijn actieplan van Operatie Proper?

Voor Operatie Proper verandert er niks. Je kan blijven rapporteren in het systeem van Operatie Proper. Het gekozen opruimgebied blijft ook bestaan.

Rapportering voor Operatie Proper verloopt niet via de actiekaart (opruimgebieden, opruimactie en propere stoepen).

Mijn Mooie Straat gebruikers

Download de app

Je afgelegde kilometers bijhouden, je gevulde vuilniszakken tellen … Met de app ‘Mijn Mooie Straat’ kan je als zwerfvuilvrijwilliger je resultaten eenvoudig bijhouden.