Omgeving

Een integraal zwerfvuilbeleid houdt ook rekening met de omgeving. Omgevingselementen in de openbare ruimte hebben invloed op hoe mensen zich gedragen. Een vuile omgeving, trekt zo ook sneller ander vuil aan.

Zorg dat de omgeving rondom je bedrijf/winkel/locatie proper is, zodat deze niet zo snel zwerfvuil aantrekt. We vertrekken ook vanuit de verantwoordelijkheid van de winkel- en horeca-uitbaters zelf en hanteren hierbij de 25-meter regel. Dit wil zeggen dat winkel- en horeca-uitbaters het zwerfvuil in een straal van 25 meter rond hun voordeur opruimen. 

Daarnaast hou je je omgeving proper door:

  • aanwezige groenelementen te maaien en snoeien 
  • sluikstort te melden
  • mankementen te repareren