Aanpak snoeproutes
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Aanpak snoeproutes

Opzet

Deze module bevat maatregelen tegen zwerfvuil langs een snoeproute. Hierbij wordt vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

 1. Preventie
 2. Infrastructuur
 3. Omgeving
 4. Sensibilisering en communicatie
 5. Participatie
 6. Handhaving

Daarnaast beschrijft de module de impact van de genomen maatregelen en verwijst ze naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module gaat over snoeproutes

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes op te volgen en te kunnen (bij)sturen.

Wat is een snoeproute?

Een snoeproute is een route die jongeren afleggen tussen de school, club of vereniging en haltes van openbaar vervoer, het park, omliggende snackzaken, winkels … Op deze route veroorzaken de jongeren zwerfvuil met verpakkingen van hun lunchpakket of van snacks die ze onderweg kopen. 

Hoe pak je een snoeproute aan?
 

Stap 1: Breng de snoeproute in kaart

Breng de probleemlocatie in kaart. Mooimakers stelt een document ter beschikking waarmee lokale besturen eenvoudig een inventaris kunnen opmaken van de doelplaatsen in kwestie.

 • Over welke doelgroep gaat het: welke leerlingen van welke scholen en welke leeftijd? 
 • Welke route(s) volgen de leerlingen?
 • Waar op het openbaar domein consumeren de leerlingen hun middaglunch/snack?
 • Waar zijn de openbaar vervoerstopplaatsen, parken, winkels en horecazaken?
 • Zijn er vuilnisbakken aanwezig? In welke staat zijn deze?
 • Zijn er verloederde plekken die zwerfvuil aantrekken?
 • Waar ligt het meeste zwerfvuil?
 • Wat ligt er juist – van wie is het afkomstig?
 • Wanneer zijn de piekmomenten?

Stap 2: Observeer of het effectief om een snoeproute gaat

Laat bijvoorbeeld een gemeenschapswacht op de piekmomenten controleren of het zwerfvuil  effectief van leerlingen afkomstig is.

Stap 3: Check de basis: zorg dat de vuilnisbakken en de omgeving in orde zijn

Zorg eerst dat de basis op orde is:

 • Ga na of er vuilnisbakken aanwezig zijn. Liggen ze op de looplijn van de leerlingen?
 • Zijn de vuilnisbakken voldoende zichtbaar?
 • Zijn ze aantrekkelijk en proper? Reinig de vuilnisbakken en verwijder graffiti, herstel vernielingen.
 • Is de omgeving aantrekkelijk en proper? Herstel vernielingen, maak groenvoorzieningen netjes.
 • Hebben de vuilnisbakken voldoende capaciteit? Plaats indien nodig een extra vuilnisbak of een grotere vuilnisbak of verhoog de ledigingsfrequentie.
 • Hebben de broodjes- en snackzaken een vuilnisbak in hun zaak?
 • Wordt de verplichting vanuit Vlarema rond een correcte inzameling, verwijdering en verwerking van het afval nageleefd?
 • Kijk na of het politiereglement nog extra informatie bevat

Stap 4: Werk samen

Participatie is een pijler die bij snoeproutes veel resultaat kan opleveren. De gemeente, de school, politie en de horecazaken/winkels kunnen de handen in elkaar slaan en samen een integrale aanpak uitwerken. Betrek:

 • Gemeente
 • School
 • Winkels, snackbars
 • Wijkagent of gemeenschapswacht
 • verenigingen

Stap 5: Uitvoering van een snoeproute-aanpak

Werk een integrale snoeproute-aanpak uit. Houd hierbij rekening met de verschillende pijlers. Hier onder worden de verschillende pijlers en mogelijke maatregelen toegelicht die je snoeproute-aanpak kunnen verrijken. Vergeet je nulmeting niet te volbrengen vooraleer je begint aan de uitvoering zodat de impact van de maatregelen nadien gemeten kan worden met vergelijkende effectmetingen. Hiervoor kan je gebruik maken van de monitoringsmodule in de gratis Mijn Mooie Straat applicatie.

De zes pijlers
 

 • Preventie: preventierichtlijnen vind je hier
 • Infrastructuur: Infrastructuurrichtlijnen vind je hier
 • Omgeving: Omgevingsrichtlijnen vind je hier
 • Communicatie: Communicatierichtlijnen vind je hier
 • Participatie: Participatierichtlijnen vind je hier
 • Handhaving: Handhavingsrichtlijnen vind je hier

Praktijkvoorbeelden

 • Lees hoe ze dit in Tielt aanpakken.
 • Lees hoe ze dit in Lokeren aanpakken.
 • Lees hoe ze dit in Kontich aanpakken.
 • Lees hoe ze het bij Ecowerf aanpakken

 

 

Spuitsjabloon afstand vuilnisbak