Bevraging Handhavingslandschap Mooimakers
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Bevraging Handhavingslandschap Mooimakers

Mooimakers heeft in het voorjaar van 2021 een bevraging georganiseerd bij de Vlaamse steden en gemeenten inzake de handhaving op zwerfvuil en sluikstort. De doelstelling was om een beter inzicht te krijgen in het Handhavingslandschap in Vlaanderen: waar de blinde vlekken zich bevinden en welke noden en knelpunten er zijn op het vlak van handhaving op zwerfvuil en sluikstort.

Op basis van de analyse zal Mooimakers haar ondersteuning op het vlak van handhaving aan de lokale besturen aanpassen. Bij lokale noden wordt gekeken welk aanbod Mooimakers kan bieden dat nodig is om de handhaving op zwerfvuil en sluikstort op te starten of te optimaliseren. 

De lokale besturen baseerden zich voor deze bevraging op cijfergegevens van 2019. Het rapport kan je via onderstaande knop downloaden. 

Resultaten bevraging handhavingslandschap
Downloaden (pdf)