Samenwerking rond camera-inzet in Stabroek
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Samenwerking rond camera-inzet in Stabroek

Situering

De gemeente Stabroek in de provincie Antwerpen kreeg geregeld af te rekenen met sluikstort. Om hier komaf mee te maken, besliste het gemeentebestuur om een sluikstortcamera te plaatsen. Het plaatsen van een camera is één ding, maar het opvolgen van de beelden is wat ingewikkelder. Sinds de zomer van 2019 stond er namelijk een sluikstortcamera, maar de administratieve opvolging ervan was nog niet in orde. 

Aanpak

De betrokken stakeholders, nl.  de technische dienst, de milieudienst, de schepen en de wijkwerking van de lokale politie,  zaten samen om te bespreken wie welke taak op zich zou nemen. De coach van Mooimakers was eveneens aanwezig tijdens dit overleg. Samen tekenden ze een zogenaamde ‘handhavingsstroomkaart’ uit en werd deze bij alle betrokken partijen, inclusief het beleid, afgetoetst. Om ervoor te zorgen dat alles volgens het correcte stramien zou verlopen, volgde één van de collega’s ook een GAS-opleiding. Sinds januari 2020 wordt het GAS-reglement dan ook correct toegepast. Dit kon op grote tevredenheid van de lokale politie rekenen. 

Resultaat

Sinds eind januari 2021 wordt het plaatsen van de camera en het bekijken van de beelden door de gemeente opgevolgd. In acht maanden tijd werden er 23 vaststellingen gedaan, waarbij 16 sluikstorters werden herkend op basis van hun nummerplaat. Naast de 23 vaststellingen, had de camera als positief neveneffect dat het aantal sluikstortmeldingen in de buurt van de camera daalde. Van zodra de camera verplaatst werd, bleek het aantal meldingen weer te stijgen.  

Naast sluikstort werd de camera – op vraag van een naburige school en de politie - gedurende één maand ook ingezet op zwerfvuil dat door o.a. scholieren werd achtergelaten. Hierbij werden zes duidelijke vaststellingen gedaan. 

Impact op algemene opruimwerken

Dat sluikstort een impact heeft op de algemene werking van de plaatselijke groendienst, hoeft niet te verbazen. De tijd die ze moeten steken in het opruimen van sluikstorten, kan niet gaan naar andere taken in hun takenpakket, zoals bijv. groenbeheer. Er is wel een onderscheid te maken tussen kleine en grote sluikstorten. De kleine sluikstorten worden mee opgeruimd door de groendienst in hun algemene werking. Het opruimen van de grotere sluikstorten moet echter worden ingepland omdat hiervoor een vrachtwagen met grijparm nodig is. Die tijdsinvestering ligt dus een stuk hoger. 

Ook de inzet van een camera heeft een invloed op de tijdsbesteding. De camera moet af en toe verplaatst worden, de batterijen moeten vervangen worden, de beelden moeten bekeken worden, enz.. Zelfs hoe de camera geplaatst wordt, heeft een impact. Als de camera op een ruim gebied (bv. de polders) geplaatst werd, dan is er een groter gebied dat gescand moet worden op mogelijke overtreders en deze moeten dan ook nog herkenbaar in beeld komen. Dat neemt toch de nodige tijd in beslag. Als de camera gericht gepositioneerd staat op een bepaalde afgebakende hotspot komt dit ten goede van de herkenbaarheid en de pakkans van de dader.