Cameratoezicht - tips en tricks
Kenniswijzer > Handhaving > Camera's > Cameratoezicht - tips en tricks

Meer en meer lokale besturen doen beroep op cameratoezicht, of overwegen de plaatsing van camera’s om sluikstorters af te schrikken of om sluikstorters te identificeren en te vervolgen.  Hier onder enkele tips en tricks hoe je er best mee aan de slag kan gaan.  

 

Tips en tricks 

Zet camera’s in om sluikstort te bestrijden  

 • De hoeveelheid sluikstort daalt na de invoering van cameratoezicht  

Ken je hotspots  

 • Bepaal de hotspots en de piekmomenten  
 • Zet de camera in op plaatsen waar de pakkans het grootst is  
 • Op locaties waar veel beweging is zijn er meer opnames wat leidt tot een kortere autonomie van de camera  
 • Houd rekening met een mogelijk beperkte effectiviteit – 1 betrapping per 6 cameradagen is realistisch  
 • Camera’s betrappen vooral kleinere sluikstorters  

Kies een gepaste camera  

 • Kies een model dat vlot inzetbaar is – test vooraf enkele types uit  
 • Investeer in camera’s die volwaardig operationeel zijn  
 • Investeren in de autonomie van de camera verdient zichzelf terug  

Via een technische fiche wil Mooimakers je hier een handje bij helpen.

Voorzie tijd en personeel  

 • Hou rekening met een lange voorbereidingstijd  
 • Maak meerdere personen verantwoordelijk voor de inzet en opvolging van de camera’s  
 • Cameraplaatsingen zijn arbeidsintensief – combineer dit met andere taken  
 • Cameratoezicht heeft een aanzienlijk kostenplaatje – een klein project met 1 of 2 camera’s vraagt gemiddeld 20.000 € per jaar  

Werk samen  

 • Cameratoezicht vereist samenwerking en gaat gepaard met een hoog werkvolume – zorg voor een goede omkadering  
 • Stel een duidelijke samenwerkingsovereenkomst op tussen alle partners, inclusief een stroomschema  
 • Betrek de politie bij identificaties en het beheer en de opvolging van de vaststellingen  

Zet in op communicatie  

 • Speel camera’s niet louter uit als sanctioneringsinstrument  
 • Zet camera’s ook in als communicatie-instrument  
 • Combineer (al dan niet zichtbare) camera’s met dummy’s  

Een project van afvalintercommunale Interrand toonde aan dat communicatie met cijfermateriaal van de gevatte sluikstorters en de onthulling van de locaties van de sluikstortcamera’s, een positieve impact had op het aantal sluikstorten. Aan één van de glasbolsites werd sindsdien geen sluikstorten meer vastgesteld en aan de andere site daalde het aantal sluikstorten sterk. Daar waar er voordien soms verschillende sluikstorten op één dag waren, registreerden ze nu op 13 dagen maar 3 sluikstorten. Op een andere locatie, waar de locatie van de camera niet verklapt werd, bleven de sluikstorten extreem hoog. Op 20 dagen tijd registreerden ze maar liefst 31 sluikstorten. 

Na de communicatie over de handhaving met sluikstortcamera’s was er dus een enorme daling was van het aantal sluikstorten. Mensen zijn zich plots bewust dat er een pakkans is en dat ook het achterlaten van kleine stuks gezien wordt als sluikstorten.

Brochure tips en tricks rond cameratoezicht

Je hebt besloten om camera's te plaatsen tegen sluikstort? Hier kan je de brochure met alle tips downloaden!

Downloaden (pdf)