Kontich gebruikt overzichtelijk draaiboek met alle betrokken partijen
Kenniswijzer > Handhaving > Deelname week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort > Kontich gebruikt overzichtelijk draaiboek met alle betrokken partijen

Context

In Kontich benaderen ze handhaving in de ruime zin van het woord. Ze richten hun niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. Voor hen is het belangrijk dat de burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden. Dit doen ze door het creëren van eigenaarschap, het aanspreken op foutief gedrag en zichtbaar opruimen .... Hierdoor willen ze de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

 

Deelname

  • Kontich werkte haar acties in het kader van de week van de handhaving af op basis van een duidelijk uitgewerkt draaiboek waar alle betrokkenen in opgenomen werden. Naast de medewerkers van de dienst omgeving – cel milieu, waren de handhavende instanties ook van de partij. Zowel de politie als de GAS-ambtenaar lastten extra controles in aan schoolomgevingen en skateterreinen. Ook de Burgemeester en schepenen ondersteunde de acties door actief deel te nemen.
  • Er werd ook gecontroleerd op het vroegtijdig buitenzetten van het afval.
  • Daarnaast trokken ze er ook op uit om de inwoners te betrappen...op een goede daad en gaven hen een leuke beloning.
  • Ze gebruikten ook de handhavingsweek als kapstok om 5 scholen en 3 verenigingen  te belonen met een ferme cadeaucheque voor hun deelname aan Operatie Proper. Hier werd de nodige ruchtbaarheid aan gegeven via sociale media en de gemeentewebsite. Door het verspreiden van de boodschap proberen ze zo veel mogelijk inwoners aan te moedigen om te kiezen voor een beter milieu.
  • Daarnaast werden de nieuwe uitbaters van een kleine take-away gevraagd om voor hun deur mee op te ruimen en zo een mooi voorbeeld te zijn voor deze buurt. Er komen veel jongeren eten en ze lieten veel doosjes, papier, blikjes achter. De eigenaars van de zaak hebben het heel plein opgekuist! Volgens de cel milieu van Kontich draait de handhavingsweek rond een goede verstandhouding opbouwen met mensen, respectvol met elkaar omgaan en elkaar helpen om het zwerfvuil, sluikstort en de afvalberg te verminderen.