Mijn Mooie Straat platform
Kenniswijzer > Veeg- en vuilnisbakkenplan > Mijn Mooie Straat > Mijn Mooie Straat platform

De toepassing Mijn Mooie Straat is ontstaan uit de behoefte van verschillende lokale besturen in Vlaanderen aan een centraal meldings- en registratiesysteem met een scherpe focus op de zwerfvuil en sluikstort problematiek.

Mijn Mooie Straat is het alles-in-een platform van Mooimakers waar lokale besturen hun werking rond openbare netheid kunnen digitaliseren en verder professionaliseren. De toepassing werd in nauwe samenwerking met enkele gemotiveerde lokale besturen ontwikkeld om te kunnen garanderen dat alle functionaliteiten geënt zijn op hun specifieke behoeften. Het gebruik van Mijn Mooie Straat is volledig gratis voor alle partijen die in aanmerking komen om gebruik te maken van het platform.

MMS - landingspagina

De functionaliteiten

Mijn Mooie Straat is een volledig webbased platform en is daardoor beschikbaar op elke (moderne) smartphone, tablet en computer met internettoegang. Complexe installaties en tijdrovende updates per toestel zijn overbodig en gebeuren altijd volledig automatisch. Zo gebruik je altijd de laatste versie van het platform zonder daar zelf iets voor te moeten doen. Mijn Mooie Straat voor lokale besturen bestaat momenteel uit 4 modules:

1. Centraal meldings- en registratieplatform voor sluikstort en zwerfvuil

Op Mijn Mooie Straat kan je gemakkelijk en snel zwerfvuil, sluikstort, vandalisme en andere problemen in jouw werkingsgebied op één plek registreren en toewijzen aan de verantwoordelijke dienst.

Bekijk het demofilmpje om te zien hoe het in zijn werk gaat. 

2. Inventarisatie en opvolging van straatvuilnisbakken

Een goed werkend vuilnisbakkenplan is een basiselement in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. De vuilnisbakkenmodule binnen Mijn Mooie Straat kan je hierin ondersteunen. Hier een overzicht wat de module te bieden heeft:

Inventarisatie van de vuilnisbakken

 • Exacte locatie aanduiding via adres en/of geolocatie mobiel toestel
 • Aanduiden uiterlijke kenmerken als materiaal, kleur, etc in enkele clicks
 • Toevoegen foto’s voor vlotte herkenning
 • Toekennen van ledigingsfrequentie
 • Automatische volgnummer toekenning in combinatie met optionele eigen nummering

 

 • Monitoring

Breng de prestaties van alle vuilnisbakken in kaart door regelmatig de prestaties te meten. Via het handige meetformulier in Mijn mooie Straat geef je in slechts enkele clicks alle nodige gegevens in die een volledige evaluatie mogelijk maken.

 • Unieke QR code per vuilnisbak

Bij de creatie van een nieuwe vuilnisbak wordt automatisch een unieke QR aangemaakt. Deze kan dan fysiek op de vuilnisbakken worden aangebracht en bij het meten gescand worden voor een nog snellere registratie.

 • Staat van de vuilnisbakken

De staat van de vuilnisbak beïnvloedt de prestaties van de vuilnisbak sterk. Ook dit kan eenvoudig worden opgevolgd worden opgevolgd binnen Mijn Mooie Straat.

 • Rapportage tools

De ingebouwde rapportage tools laten toe om op meerdere niveaus de situatie in het eigen werkingsgebied te analyseren: 

 • Globaal: overkoepelend beeld van de prestaties over de volledige inventaris
 • Individuele vuilnisbak: detail inzicht in de prestaties van één enkele vuilnisbak
 • Probleemgevallen uitlichten

De ingebouwde analyse tool laat toe om in enkele clicks mogelijk problematische vuilnisbakken te identificeren. Dit op basis van één parameter of een combinatie van parameters.

 • Ook andere afvalpunten mogelijk

Het vuilnisbakkenplan in Mijn Mooie Straat werd begin 2022 uitgebreid met de meest voorkomende afvalpunten. Zo kunnen deze ook via dezelfde methode worden opgevolgd binnen het platform

Bekijk het demofilmpje om te zien hoe het in zijn werk gaat. 

3. Monitoringsmodule voor probleemlocaties met de mogelijkheid om een belevingsscan uit te voeren

Sommige locaties zijn extra gevoelig voor zwerfvuil en/of sluikstort. De monitoringsmodule helpt om deze locaties aan te pakken op basis van objectieve data. 

 • Meten is weten

Naar analogie met het vuilnisbakkenplan is ook hier meten gelijk aan weten. De monitoringsmodule loodst gebruikers op een gebruiksvriendelijke manier door het volledige proces. 

 • Inventarisatie van de locatie

Baken de locatie die onderzocht zal worden duidelijk af en definieer de verschillende meetstroken die representatief zijn voor de omgeving.

 • Opstellen meetontwerp

In het meetontwerp formuleren we de uitdaging en bepalen we wat én hoe er zal gemeten worden. Dit kan een combinatie zijn van sluikstort en/of zwerfvuil, maar even goed kan er gekozen worden om één of meerdere specifieke fracties te gaan opvolgen.

 • Nulmetingen om problematiek in kaart te brengen

Op basis van het meetontwerp worden op de locatie regelmatig metingen uitgevoerd om de problematiek in kaart te brengen. Mijn Mooie Straat zorgt ervoor dat deze registratie snel en efficiënt verloopt.

 • Resultaten analyseren en maatregelen treffen

Eenmaal er nulmetingen werden uitgevoerd zorgen de specifieke rapportage functionaliteiten ervoor dat de problematiek eenvoudig en objectief in beeld wordt gebracht. Binnen het platform werd een uitgebreide catalogus voorzien met mogelijke maatregelen voor verschillende problematieken. Bovendien stelt het systeem op basis van de karakteristieken van het project de meest relevante maatregelen voor.

 • Effectmetingen om impact maatregelen na te gaan

Nadat de maatregelen werden toegepast wordt er opnieuw gemeten om de impact in kaart te brengen. Wanneer de maatregelen niet het gewenste effect hebben kunnen extra maatregelen getroffen worden. De impact kunnen we ook nu eenvoudig afleiden door middel van de rapportage functionaliteiten.

 • Evaluatie en bijsturing 

Op basis van de evaluatie kan er indien nodig bijgestuurd en bijkomende maatregelen getroffen worden.

Hoe je er concreet mee aan de slag kan gaan, lees je hier.

 • Sturen op beleving

Met de belevingsscan breng je de beleving van een bepaalde locatie in kaart en krijg je maatregelen voorgesteld die de beleving van die locatie kunnen verbeteren. Na de aanmaak van een project binnen de monitoringsmodule, kies je om een belevingsscan uit te voeren. Dit doe je door de vijftigtal vragen te beantwoorden.

Bekijk het demofilmpje om te zien hoe het in zijn werk gaat. 

4. Opvolging van de vrijwillige zwerfvuilopruimers in jouw werkingsgebied

Doorheen Vlaanderen gaan duizenden geëngageerde burgers regelmatig op pad om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen. Mooimakers biedt daarom al jaren kennis, tools én materiaal waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om deze kostbare zwerfvuilvrijwilligers te ondersteunen. De vrijwilligersmodule in Mijn Mooie Straat is één van die tools. Ze biedt antwoord aan volgende zaken:

 • Het afstemmen van de inspanningen van het lokaal bestuur en de zwerfvuilvrijwilligers op elkaar.
 • Inzicht geven aan vrijwilligers waar er al opgeruimd werd.
 • Het gepast belonen van de actieve zwerfvuilvrijwilligers.
 • De administratie vereenvoudigen rond een opruimsessie.

De mobiele applicatie is gericht op de zwerfvuilvrijwilligers en daar horen onderstaande mogelijkheden onder:

 • Een gedetailleerde registratie van de exacte route die de vrijwilliger aflegt.
 • Tijdens het opruimen de verzamelde zakken registreren én melden bij de bevoegde instantie.
 • Een heatmap met recente activiteiten waar al werd opgeruimd door andere vrijwilligers.
 • Sluikstort, zwerfvuil en gerelateerde incidenten via één kanaal melden bij deelnemende lokale besturen.
 • Real time status updates gemaakte meldingen via overzicht in de app en/of email.

Het lokaal bestuur krijgt inzage tot alle gegevens verzameld via de mobiele applicatie via het pro-platform van Mijn Mooie Straat en hebben daar toegang tot volgende verschillende mogelijkheden:

 • Een gedetailleerd overzicht actieve vrijwilligers en opruimsessies in eigen werkingsgebied.
 • Directe opvolging op te halen zwerfvuilzakken via uitgebreide meldingsmodule.
 • Inzicht in uitgevoerde opruimsessies op individueel en globaal niveau.
 • Samenwerken met verschillende lokale besturen en/of externe diensten.
 • Verwerking van gemelde incidenten van a tot z en aansturing mensen op het terrein via de uitgebreide meldingsmodule.

Deze vier modules zijn beschikbaar voor alle gebruikers, maar zijn ook apart of stapsgewijs inzetbaar naargelang de lokale noden.

Meer detailinformatie over de functionaliteiten die Mijn Mooie Straat kan bieden, surf naar https://www.mijnmooiestraat.be/lokale-besturen.php  en kom er alles over te weten.

Bekijk het demofilmpje om te zien hoe het in zijn werk gaat. 

Koppeling met TopDesk en 3P

Dankzij de koppeling tussen Mijn Mooie Straat en de paketten TOPdesk en 3P is het voor lokale besturen mogelijk om meldingen op te volgen binnen hun eigen platform. Deze koppeling laat toe dat meldingen die aangemaakt worden via de mobiele applicatie of het online webformulier van Mijn Mooie Straat zonder tussenstappen op te volgen zijn in TOPdesk of in 3P. Eenmaal het incident is afgehandeld, koppelt TOPdesk of 3P terug naar Mijn Mooie Straat zodat je ook gewoon gebruik kan blijven maken van de handige rapportage dashboards en heatmap die de toepassing rijk is.

Mijn Mooie Straat

Communicatie vuilnisbak

Alles start met goede en duidelijke communicatie. Huisvuil hoort niet thuis in een straatvuilnisbak, dat maakt onderstaand bord duidelijk.