MIROM-Roeselare houdt sluikstorters een spiegel voor
Kenniswijzer > Handhaving > Aanspreken > MIROM-Roeselare houdt sluikstorters een spiegel voor

Afvalintercommunale MIROM-Roeselare, actief in een 12-tal West-Vlaamse gemeenten, zette in op de peukenproblematiek en ging creatief aan de slag met de glasbolsites op hun grondgebied naar aanleiding van de Week van de Handhaving 2021. Tijdens deze week en de hele maand oktober ging er extra aandacht naar het aanspreken van overtreders en naar sancties. Tegelijkertijd waren er ook acties om positief gedrag te belonen. De bedoeling is dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein.

Zakasbakjes

In enkele gemeenten werden zakasbakjes verdeeld aan rokers tijdens de lokale markten en de omliggende cafés. Hiermee wil de afvalintercommunale de peukenproblematiek te lijf gaan. De meerderheid van de reacties van de rokers waren positief: "zou wel handig zijn voor in de wagen". Bij sommige rokers was het concept nog niet gekend en deze reageerden dan ook in die zin. MIROM-Roeselare merkte op dat er nog veel rokers zich er niet bewust van zijn dat een sigarettenpeuk zwerfvuil is. Distributie in de buurt van een café werd als zeer positief ervaren. Ze bereikten met deze actie zowel jong als oud.

 

Creatief aan de glasbolsite

Dit jaar hield MIROM-Roeselare de inwoners letterlijk een spiegel voor. Naast de camera-inzet bij de glasbolsites installeerden ze op enkele locaties een spiegel met de boodschap 'Ligt je haar goed? En niets naast de glasbol?' Een staande spiegel bij de glasbol moet de mensen niet enkel toelaten ‘hun haar goed te leggen’, het confronteert ze ook met hun eigen gedrag. Doen ze het goed en zien ze zichzelf ‘goe bezig’? Of zouden ze toch durven ander afval achterlaten, terwijl ze ‘gezien zijn?'.

Opvallend was dat de spiegel voornamelijk de aandacht van jongeren trok. Zij controleerden het vaakst hun kapsel. Anderen die de spiegel bekeken, waren meestal zij die het goed deden. Op de locaties waar de spiegel stond, noteerden we ook vaststellingen van sluikstort. De spiegel zorgde voor een (beperkt) deel meer sociale controle: er waren meer geïnteresseerde passanten die langskwamen waardoor er meer passage was langs de glasbol waar de spiegel aanwezig was. Jammer genoeg werd het sluikstort niet helemaal tegengehouden. 

Op de grote, gekende probleemsites zal de spiegel dus niet (meer) ingezet worden. Het voert wel de sociale controle op aan glasbolsites waar er weinig sociale controle was. MIROM-Roeselare besloot de spiegels verder te blijven inzetten op locaties waar de sluikstortproblematiek eerder beperkt is.