Negatieve invloed op omgeving
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Negatieve invloed op omgeving

Verschillende factoren hebben een negatieve invloed op hoe iemand met zijn of haar omgeving omgaat:

 

Verloedering en vervuiling

Studies tonen aan dat vervuiling meer vervuiling en verloedering aantrekt. Om die spiraal te doorbreken, ruim je niet alleen zwerfvuil zo snel mogelijk op, maar heb je ook aandacht voor de omgeving zelf: 

 • Verwijder graffiti of bestickering. 
 • Herstel gebrekkig straatmeubilair of gebreken aan het wegdek. 
 • Hou het onkruid onder controle. 
 • Vermijd leegstaande gebouwen.
 • Fleur een kale muur op met een muurschildering of beplanting. 

 

Anonimiteit

Als niemand zich met de buurt verbonden voelt, wordt er ook minder zorgvuldig mee omgegaan. Wat maakt een ruimte anoniem? 

 • drukte 
 • leegte 
 • onpersoonlijkheid 
 • lawaai 
 • veel en snel verkeer 
 • uitgestrektheid 

 

Verbodsborden zonder opvolging

“Baat het niet, dan schaadt het wel” 

Onderzoek in Nederland toont aan dat een verbodsbord dat duidelijk niet opgevolgd wordt, zoals een bord “Geen afval op straat gooien” in een straat met veel zwerfvuil, net nog meer ongewenst gedrag uitlokt dan in dezelfde straat, met dezelfde hoeveelheid zwerfvuil maar zonder bord. 

Plaats dus enkel verbodsborden als je de omgeving/onderhoud ook kan laten aansluiten. Verwijder sporen van regelovertreding door anderen zo snel mogelijk.

Lees meer

Lees hier de presentatie van Dr. Kees Keizer over 'De invloed van de omgeving op ons gedrag'

Downloaden (pdf)