Peukentegels in Eeklo verminderen peuken op straat
Kenniswijzer > Hotspots > Stopplaatsen openbaar vervoer > Peukentegels in Eeklo verminderen peuken op straat

Situering

In Eeklo worden regelmatig peuken op de grond gevonden. De stad wou hier komaf mee maken en koos dit als één van de focuspunten in het coachingtraject samen met Mooimakers.

Aanpak

Om een oplossing te vinden tegen deze problematiek, werd het aantal gevonden peuken uitvoerig in kaart gebracht door middel van de omgeving visueel te scannen op aanwezige peuken. Deze metingen maakten duidelijk waar de meeste peuken gevonden werden, en wat dus de zogenaamde ‘hotspots’ voor deze fracties zijn. Deze hotspots bleken in Eeklo de winkelwandelstraat en bushaltes te zijn. 

Na deze omgevingsscan werden op twee zgn. ‘hotspotstroken’ nulmetingen uitgevoerd. Er werd niet geopteerd om voor de volledige winkelstraat te gaan, gezien de lengte van deze straat. Na de nulmetingen werden op de hotspotstroken 5 peukentegels geplaatst op strategische plaatsen, rekening houdend met: de looplijnen, observaties & metingen uit de eerste omgevingsscan (met andere woorden: de tegels werden geplaatst op de plekken waar de meeste peuken werden gevonden).  De observaties gebeurden door EekloNET, de lokale dienst verantwoordelijk voor de netheid van de omgeving en de gemeenschapswacht.   

Resultaten 

In 2019 werden de nulmetingen gedaan, maar omwille van de coronapandemie werden de gevolgen van de maatregelen pas na 2021 gemeten. Dit heeft als grote voordeel dat we het effect van de maatregelen (= peukentegels) op lange termijn konden bekijken.  

Peuken op de grond

Uit de grafiek blijkt dat het plaatsen van de peukentegels op lange termijn een positief effect heeft gehad: het aantal peuken op de grond bleek in 2021 24% lager te zijn dan in 2019.  

Peuken kant bushalte

Daarnaast bleek ook dat – van het totaal aantal getelde peuken op de grond – er gemiddeld 36% (dus ruim een derde) van in de peukentegel lagen: 

Peuken marktplein Eeklo

Belangrijke nuances: de invloed van de coronalockdowns is niet meetbaar. De nulmetingen (2019) en nametingen (2021) werden ook niet uitgevoerd door dezelfde persoon.  

Bekijk het communicatiemateriaal rond peuken