Peukentegels aan busstation Vilvoorde
Kenniswijzer > Hotspots > Stopplaatsen openbaar vervoer > Peukentegels aan busstation Vilvoorde

Probleem 

Drukke openbaarvervoerstopplaatsen zijn concentratieplaatsen waar mensen gedurende een bepaalde tijd ter plaatse wachten Deze plaatsen zijn gevoelig voor het ontstaan van zwerfvuil. Ironisch genoeg bestaat het grootste deel van al dat zwerfafval uit het kleinste vuilnis: peuken.  

Het plaatsen van peukentegels, kleine recipiënten ingebouwd in de grond, kan in bepaalde gevallen een oplossing zijn om het aandeel van peuken in het zwerfvuil te verminderen.. In Vlaanderen zijn deze nog schaars, maar in Nederlandse steden worden ze al dikwijls ingezet , en met succes.   

Ook als er peukentegels aanwezig zijn, belanden er nog heel wat peuken op de grond. Daarom zette de OVAM samen met De Lijn en Stad Vilvoorde een onderzoek op om na te gaan of aandachtstrekkende kaders rondom peukentegels een positief effect leveren op de netheid. 

 

Aanpak 

  • In januari 2017 werd het nieuwe busstation in Vilvoorde ingehuldigd. Het station telt zes perrons waar vijftien buslijnen van De Lijn en twee buslijnen van de MIVB halt houden. Dagelijks brengen deze lijnen 5.000 busreizigers van en naar het busstation. Op elk perron zijn er twee wachthokjes aanwezig, met uitzondering van één kleiner perron. Naast elk bushokje staat een vuilnisbak met een doofplaat voor sigaretten. Elk perron heeft een eigen peukentegel met een bijhorende signaaltegel, vlak naast het schuilhokje aan de opstapplaats.   

  • Het aantal peuken voor en na de komst van de aandachttrekkende kaders werd geteld. Dagelijks telde een onderzoeker hoeveel peuken in de peukentegels, op de perrons en op de rijvakken lagen. Zo kon er een vergelijking gemaakt worden tussen de situatie zonder en met extra signalisatie rond de peukentegels.

 

Evaluatie 

Uit de metingen blijkt dat 38% van de peuken ook zonder de aandachttrekkende kaders in de peukentegel terecht komt. Na het schilderen van de aandachtstrekkende kader in fluogele lijnen belandde 47% van de peuken in de peukentegels. Er werd dus een positieve impact vastgesteld met een stijging van negen procent. De redelijk eenvoudige ingreep zorgt ervoor dat tijdens de effectmeting bijna de helft van de peuken in de peukentegel belandt. Aandachttrekkende kaders rond peukentegels zorgen dus voor een significante stijging van het aantal peuken in de peukentegels.