Sluikstort bij ondergrondse sorteerstraten vermijden
Kenniswijzer > Hotspots > Afvalstraat > Sluikstort bij ondergrondse sorteerstraten vermijden

In steeds meer buurten zie je sorteerstraten of afvalstraten zoals ze ook wel genoemd worden, opduiken: verschillende (meestal ondergrondse) containers waar bewoners hun afval naartoe kunnen brengen. Wil je zelf aan de slag met ondergrondse containers, meer informatie vind je op de website van VVSG.

Hieronder staan we stil bij welke aspecten een invloed hebben op sluikstort bij sorteerstraten?

Infrastructuur

  • Toegangscontrole bij sorteerstraten heeft verschillende voor- en nadelen, ook wat de impact op sluikstort betreft. Soms schrikt de controle sluikstorters af, maar tegelijkertijd kan het ervoor zorgen dat mensen hun afval naast of in de buurt van de containers achterlaten om niet te hoeven betalen.
  • Controleer regelmatig (liefst dagelijks) de sorteerstraat. Ga na of er gereinigd moet worden. controleer of er nog plaats is in de containers en of alles nog naar behoren werkt ? Los problemen zo snel mogelijk op om bijplaatsingen te vermijden. Ruim sluikstort zo snel mogelijk op, want vuil trekt tenslotte vuil aan.
  • Optimaliseer de ledigingsfrequentie op basis van data. Volle containers leiden tot meer bijplaatsingen. Je kan de lediging opvolgen via een vulsensor. Of je kan de vullingsgraad een tijdje monitoren, bijvoorbeeld via het gratis platform Mijn Mooie Straat en vervolgens de ledigingsfrequentie aanpassen.

Lediging

Omgeving

Verschillende omgevingsfactoren hebben een positieve impact op het correct gebruik van de containers:

  • een geschikte locatie op beperkte wandelafstand
  • de aanwezigheid van mooi onderhouden groen
  • goede verlichting
  • voldoende sociale controle op een goed zichtbare en open plek.

Ondergrondse sorteerstraten worden vaak aangelegd in nieuwe woonprojecten. Werk samen met de projectontwikkelaar om nog voor de plaatsing rekening te houden met de omgeving.

Communicatie

Verandering vraagt altijd intensieve communicatie naar alle betrokken partijen.

  • Organiseer tijdens de opstartfase een demonstratie ter plaatse of ga van deur tot deur om iedereen wegwijs te maken in het gebruik van de ondergrondse sorteerstraten.
  • Schakel afvalcoaches in om blijvend in te zetten op persoonlijke en toegankelijke communicatie naar de bewoners.

Participatie

Betrek de bewoners tijdig bij de introductie van de sorteerstraat. Zelf kunnen ze ook de sociale controle verhogen door een oogje in het zeil te houden, sluikstort of overvolle containers te melden. Sleutelfiguren uit de buurt kunnen helpen om andere bewoners te informeren over het gebruik van de sorteerstraat.

Afvalstraat

Handhaving

Camerabewaking kan helpen om sluikstort te beperken en beboeten via GAS. Werk hiervoor samen als afvalintercommunale en gemeente, onder meer om daders te identificeren en om de nodige vaststellingen te doen.