Afvalstraat

Een afvalstraat is een locatie met ondergrondse afvalcontainers voor papier en karton, glas en huisvuil. Erg handig, maar ze trekken vaak ook zwerfvuil en sluikstort aan.