Snoeproute - Monitoring
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Monitoring

Opzet

Deze module bevat maatregelen tegen zwerfvuil langs een snoeproute.  Hierbij wordt vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Sensibilisering en communicatie

4. Participatie

5. Handhaving

6. Preventie

Daarnaast beschrijft de module ook de impact van de opgenomen maatregelen en verwijst ze naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module gaat over snoeproutes.  Een snoeproute is een route die jongeren afleggen tussen de school, club of vereniging en haltes van openbaar vervoer, het park, omliggende snackzaken, winkels … Op deze route veroorzaken de jongeren zwerfvuil met verpakkingen van hun lunchpakket of van snacks die ze onderweg kopen.

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes op te volgen en te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de monitoring.

Monitoring

Je kan op verschillende manieren de impact meten van de aanpak op de openbare netheid op de snoeproute.

 • Dit kan op een kwantitatieve manier door het gebruik van de metingen waarbij je aan de hand van tellingen het aantal stuks zwerfvuil op verschillende locaties op de snoeproute in kaart brengt aan de hand van nul- en effectmetingen. De monitoringsmodule binnen Mijn Mooie Straat kan je hiermee helpen. Wat de module te bieden heeft en hoe het allemaal in zijn werk gaat, lees je hier.
 • De evolutie van de vullingsgraad van de vuilnisbakken op de route is eveneens een indicatie van de impact van de aanpak. Hiervoor kan je de vuilnisbakkenmodule van Mijn Mooie Straat gebruiken
 • Kwantitatief meten kan ook door het gebruik van beeldmeetlatten, hierop wordt echter niet verder ingegaan in deze module.
 • Kwalitatief meten is ook mogelijk maar eveneens minder gebruikelijk. Voor meer informatie kan je terecht in het artikel Monitoring zwerfvuil en sluikstort - basishandleiding.

Kwantitatief monitoren op een snoeproute

Aan de slag met metingen van de snoeproute

 • Bepaal vooraf de zone die je wil monitoren en bepaal de zone of loopstrook langs dewelke je het zwerfvuil en/of sluikstort in kaart wil brengen. Kies een herkenbaar begin- en eindpunt zodat je bij elke meting hetzelfde parcours meet en de resultaten vergelijkbaar zijn.
 • Wandel de loopstrook af en tel het aantal stuks zwerfvuil dat je ziet (zet streepjes per soort). Je wandelt aan een normaal tempo, je hoeft niet stil te staan of in de struiken te gaan zoeken, noteer enkel wat je al wandelend ziet.
 • De metingen moeten regelmatig gebeuren, met gelijke intervallen. Om betrouwbare metingen te verkrijgen is het best om verschillende nulmetingen en effectmetingen te laten plaatsvinden. Wat betreft effectmetingen zijn er twee types:
  • Interventiemetingen dienen om de impact van de maatregelen te meten op de korte termijn, vlak na het toepassen ervan.
  • Nametingen dienen om de impact op lange termijn te meten.

Bovendien moet het afval telkens zorgvuldig opgekuist te worden na de meting en mag er tussentijds niet opgekuist worden. 

Om je metingen uit te voeren, kan je gebruik maken van de monitoringsmodule binnen Mijn Mooie Straat.

Aan de slag met vullingsgraden van vuilnisbakken

De mate waarin afval in de vuilnisbakken belandt geeft aan of ze effectief meer gebruikt worden dankzij de campagne. Om dit te meten kan je gebruik maken van de vuilnisbakkenplanmodule van de applicatie Mijn Mooie Straat.

Kwalitatief monitoren op een snoeproute

Het kan ook interessant zijn een kwalitatieve bevraging te doen voor, tijdens en na het project bij de leerlingen, scholen, horecazaken die je wenst te betrekken. Je kan hierbij pijlen naar de beleving van de netheid op de snoeproute (bijvoorbeeld aan de hand van CROW beeldmeetlatten), evenals de mate waarin ze betrokkenheid tonen (Gooi je je afval in de vuilnisbak? Raap je wel eens zwerfvuil in de omgeving op? Wens je mee te werken aan een snoeproute-aanpak en hoe?).