Strip (de) muren
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Strip (de) muren

Blinde muren zorgen voor anonimiteit in het straatbeeld en trekken zwerfvuil aan. Al sinds de jaren negentig fleuren verschillende steden blinde muren op met street art, enorme striptekeningen en organiseren wandelingen erlangs.

Brussel, Oostende, Mechelen en Antwerpen zijn er enkele van.