Wat is handhaven?
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Wat is handhaven?

Definitie

De definitie van handhaven is ‘het vaststellen van en reageren op een wetsovertreding’. Het doel van handhaving is erop toezien dat de regels die de maatschappij belangrijk acht, nageleefd worden. Handhavers zetten de norm dus nog eens in de verf en zorgen ervoor dat burgers zich aan de regels houden.

Handhaving betekent niet dat elke overtreding altijd, onmiddellijk en streng aangepakt moet worden. Zo is een informeel traject, zoals overtreders aanspreken, het opvoeren van de sociale controle, ... meestal ook erg efficiënt, zolang je maar een stok achter de deur houdt. Minstens even belangrijk is om positief gedrag te belonen, bijvoorbeeld door mensen die afval mee naar huis nemen of zwerfvuil in het openbaar domein opruimen in de bloemetjes te zetten of een compliment te geven. Hoe je de handhaving op zwerfvuil concreet aanpakt, lees je hier. Dat zwerfvuil en sluikstort handhaven geen eenvoudige klus is, dat weet elke handhaver. De knelpunten waar ze soms voor komen te staan, ontdek je hier

Handhaving is het sluitstuk van een integraal zwerfvuilbeleid, dat ook de volgende componenten bevat:

  • Preventieve maatregelen rond afval
  • sensibilisering
  • een geschikte infrastructuur & goed onderhoud
  • participatie van diverse partijen
  • een aangename omgeving die zwerfvuil en sluikstorten niet uitlokt.

Al wil dit niet zeggen dat het verplicht is om handhaving te laten voorafgaan door sensibilisering.

Welke wettelijke instrumenten er zijn om te handhaven op zwerfvuil lees je hier.  Hoe de handhaving op sluikstort wettelijk wordt geregeld, lees je hier.