Nieuws & Inspiratie

Binnenkort hogere boetes voor sluikstort?

Sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort hebben een gigantische negatieve impact op onze omgeving en het milieu. Om die reden worden sluikstorters streng beboet als ze betrapt worden. Zo kunnen ze een boete krijgen tot maximum 350 euro en staan ze in voor de opruimkosten van het achtergelaten afval.

Om sluikstort nog strenger aan te pakken stelde Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in december 2020 hogere boetes voor. “Naast een verhoging van de pakkans en dus een striktere handhaving op het terrein, zijn doeltreffende en afschrikwekkende boetes voor overtreders noodzakelijk voor de strijd tegen zwerfvuil. Daarom wil ik een verhoging van de maximum GAS-boetes van 350 euro naar minstens 500 euro. Omdat de GAS-wet een bevoegdheid is van mijn federale collega heb ik haar gevraagd dit zo snel als mogelijk te doen”, stelde de minister.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden liet haar alvast weten dat ze het voorstel voor hogere boetes meeneemt in de vijfjaarlijkse evaluatie van de GAS-wet die eraan komt.

“Het evaluatieverslag zal wellicht ook de aanleiding zijn voor een aanpassing van de wet”, antwoordde minister Verlinden aan minister Demir. “Ik zal uw voorstel daarbij in overweging nemen. Temeer daar uit resultaten van een recente bevraging bij relevante actoren blijkt dat men de maximale boetegrens ook zou wensen te verhogen.”

Mogelijk betalen daders binnenkort dus een hogere boete als ze betrapt worden op sluikstort. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard ;).