Nieuws & Inspiratie

Een schoner en leefbaarder Genk

geurnudge

De stad Genk ondernam de laatste paar jaar heel wat acties in de strijd tegen zwerfvuil. Zowel binnen het driejarig coachingtraject in samenwerking met Mooimakers als het on-the-go project streefden ze één doel na: hun stad schoner en leefbaarder maken. Hoe ze dit deden, delen ze graag met iedereen, en in het bijzonder ook andere lokale besturen die met de problematiek geconfronteerd zijn. Zwerfvuil is jammergenoeg een uitdaging die steden over de hele wereld treft, In Vlaanderen is dit niet anders. Het heeft niet alleen invloed op de esthetiek van onze omgeving, maar het heeft ook gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid en het algehele welzijn van onze gemeenschap.

Welkom in de wereld van nudging!

Stad Genk, haar partners en bewoners spannen zich voortdurend in om hun stad schoner en leefbaarder te maken. Daarom kozen ze ervoor om de kracht van nudges te omarmen - subtiele duwtjes in de juiste richting - om zo gedragsverandering te stimuleren en zwerfvuil te verminderen. De resultaten verzamelden ze in een expo die op maandag 11 december wordt afgetrapt tijdens een persmoment.

De expo biedt een inkijk in de resultaten van hun nudge-campagne, waarin ze 12 verschillende nudges hebben uitgetest in twee van hun Genkse straten. Ze willen anderen inspireren door hun innovatieve aanpakken en inzichten die ze hebben opgedaan tijdens het hele proces. Zo willen ze samen een positieve verandering teweegbrengen richting een duurzame toekomst.

Praktische informatie

De expo is vrij te bezoeken gedurende de openingsuren van het stadhuis (www.genk.be). De expo bevindt zich in het stadhuis van 11 december 2023 tot 8 januari 2024,  waarna ze verhuist naar de bibliotheek, waar ze nog te bezichtigen is tot 9 februari 2024.

Data voor bezoeken van andere lokale besturen

Genks projectleider Tim Lenaerts is op onderstaande ogenblikken aanwezig om andere lokale besturen meer informatie te bieden. Een rondleiding doorheen de expo duurt ongeveer een half uur.

  • Dinsdag 12/12 van 17u tot 20u
  • Donderdag 14/12 van 9u tot 12 u
  • Donderdag 14/12 van 17u tot 20u

Inschrijven voor een begeleid bezoek door Tim kan via Tim.Lenaerts@genk.be - 089 65 47 32  

 

*Tekst gebaseerd op uitnodiging stad Genk.