Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - zwerfvuil- en/of sluikstortgevoelige locaties

omgeving

#2: zwerfvuil- en/of sluikstortgevoelige locaties 

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op de aanpak van zwerfvuil- en/of sluikstortgevoelige locaties.

Waarom zijn sommige locaties meer zwerfvuil- en/of sluikstortgevoelig? 

Sommige locaties zijn gevoeliger voor de aantrek van zwerfvuil en sluikstort. Het gaat dan onder andere over de fysieke omgeving die zwerfvuilgedrag kan uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan de mate van anonimiteit in de buurt of de aanwezigheid van schade en verwaarlozing van de locatie. Door regelmatig onderhoud en verfraaiing en door de sociale controle te verhogen kan de zwerfvuilproblematiek verbeterd of teruggedrongen worden.  

Daarnaast kennen verschillende type-omgevingen specifieke zwerfvuil- en sluikstortuitdagingen waarvoor je best gerichte maatregelen treft. De zes meest problematische type-omgevingen zijn de volgende:  

 • Autostradeparkings 
 • Afvalverzamelpunten 
 • Stopplaatsen van het openbaar vervoer 
 • Hoofdstructuurwegen (exclusief autosnelwegen) 
 • Centrumstraten 
 • Winkelwandelstraten 

Wat kan jij hiervoor juist doen? 

Lokale besturen zullen in de toekomst naar aanleiding van de Single Use Plastics richtlijn een vergoeding ontvangen voor de kosten verbonden aan zwerfvuil. Deze vergoeding is wél gekoppeld aan een aantal verplichte inspanningen. Om in aanmerking te komen, zal je als stad of gemeente deze engagementen moeten opnemen. Een van de engagementen is dat lokale besturen zorgen voor een effectieve aanpak van de zwerfvuil- en sluikstorthotspots.  Tegen het einde van de planperiode 2023-2030 wordt van elk lokaal bestuur verwacht dat ze zwerfvuil- en/of sluikstortgevoelige locaties (hotspots) in kaart brengen en maatregelen nemen om de problematiek op die locaties terug te dringen. 

Hoe kan Mooimakers je hier concreet in ondersteunen?  

Als lokaal bestuur sta je er niet alleen voor. Via allerhande initiatieven ondersteunt Mooimakers je om zwerfvuil- en sluikstortgevoelige locaties in kaart te brengen en maatregelen te nemen: 

 • Lokale besturen kunnen (gratis) gebruik maken van de applicatie ‘monitoringsmodule’ in ‘Mijn Mooie Straat’ om de probleemlocaties te monitoren. Op basis van de bestaande situatie worden binnen de module verschillende maatregelen aangeboden. Door zwerfvuilmetingen vóór en na de implementatie van een maatregel krijgt een lokaal bestuur inzicht in de effectiviteit van die maatregel en de evolutie van de netheid van de omgeving. 
 • Mooimakers biedt meerdere keren per jaar de opleiding probleemlocaties en -fracties aan. In deze opleiding leer je hoe je specifieke probleemlocaties en -fracties moet aanpakken en maak je kennis met de monitoringsmodule binnen Mijn Mooie Straat. 
 • Lokale besturen krijgen ook ondersteuning in de vorm van kennisdeling. Mooimakers houdt de kennis over de aanpak van de belangrijkste type-omgevingen via onderzoek en praktijkcases actueel en deelt deze kennis continu. Over volgende type-omgevingen vind je meer informatie in de kenniswijzer
 • Autostradeparkings 
 • Afvalverzamelpunten 
 • Stopplaatsen van het openbaar vervoer 
 • Hoofdstructuurwegen 
 • Winkelwandelstraten 

Wat kan ik nu doen? 

Als lokaal bestuur kan je opteren voor volgende opties: of je kiest om zelfstandig je probleemlocaties aan te pakken of je kan dit doen in samenwerking met Mooimakers. Wat kan Mooimakers nu voor jou betekenen: 

 

In deze reeks verscheen ook al: