Nieuws & Inspiratie

Infosessies nieuwe monitoringsmodule Mijn Mooie Straat

Monitoringsmodule - Mijn Mooie Straat

Sommige locaties in je stad of gemeente zijn extra gevoelig voor zwerfvuil en/of sluikstort. Je hebt besloten om deze aan te pakken en een aantal maatregelen door te voeren. Belangrijk is dat je deze maatregelen opvolgt en monitort. De nieuwe monitoringsmodule van Mooimakers in de Mijn Mooie Straat applicatie helpt je om het proces op een vlotte manier te doorlopen.   

Waarom monitoring? 

Monitoring zorgt ervoor dat je een datagedreven beleid kan voeren rond zwerfvuil en sluikstort.

  • Door het verzamelen van objectieve gegevens over het aanwezige zwerfvuil en sluikstort krijg je een beter zicht op de problematiek en kan je nagaan of de maatregelen die je neemt succesvol zijn.  

  • Het zorgt ervoor dat je gerichter kan handelen en de genomen maatregelen kan bijsturen indien de monitoring aangeeft dat het nodig is.  

  • De objectieve weergave van de zwerfvuil- en sluikstortevolutie ​zorgt ervoor dat het rapporteren aan de bestuursinstanties vlotter kan gebeuren en dat het maken van beleidskeuzes eenvoudiger wordt. 

Lancering monitoringsmodule Mijn Mooie Straat 

De nieuwe monitoringsmodule binnen het Mijn Mooie Straat platform van Mooimakers helpt je om zwerfvuil-gevoelige locaties gestructureerd te monitoren. Deze module loodst je op een gebruiksvriendelijke manier door de verschillende stappen van een succesvolle monitoring​: 

  • ​Voorbereiding (meetdesign, formuleren uitdaging) ​ 

  • Nulmeting(en) ​ 

  • Analyse en maatregelen ​ 

  • Effectmetingen ​ 

  • Rapportage ​ 

De monitoringsmodule is ook gelinkt met de kenniswijzer van Mooimakers, waar je naast onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden en wetgevende informatie, tips terugvindt over welke maatregelen je best onderneemt om de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek terug te dringen. Op basis van wat je ingeeft in de monitoringsmodule krijg je gerichte suggesties die jou kunnen helpen. 

Maak kennis met de nieuwe module 

​Mooimakers organiseert een informatiesessie zodat je kan kennismaken met deze nieuwe monitoringsmodule die je in de toekomst kan helpen in het streven naar een propere omgeving. 

  • Dinsdag 18 april 2023 – digitale informatiesessie  

      Uur: van 13 tot 15 uur 

      Inbelgegevens ontvang je daags voor de informatiesessie

Lokale besturen die een project zwerfvuil en sluikstort indienen bij Mooimakers hebben voorrang om deel te nemen aan deze laatste sessie in Mechelen. Deze sessie wordt geïntegreerd in de opleiding aanpak probleemlocaties en fracties die in de voormiddag plaatsvindt. 

Inschrijven 

Om je in te schrijven, stuur je een mail naar info@mooimakers.be met je gegevens (naam – functie – organisatie).