Nieuws & Inspiratie

Is de omgeving rond jouw afvalverzamelplaats een proper plaatje?

Project Ivarem

Is de omgeving rond jouw glasbol, textielcontainer of ondergrondse container een proper plaatje?

Met die slogan willen IVAREM en de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek het sluikstort aan deze verzamellocaties aanpakken. IVAREM diende vorig jaar samen met 5 gemeenten uit de regio een project in bij Mooimakers om het sluikstort aan verzamelcontainers zoals glasbollen, textielcontainers of ondergrondse containers aan te pakken door onder meer een sensibiliseringscampagne te doen. Door het aanbrengen van sensibiliserende borden en het informeren van buurtbewoners via een flyer over hoe ze sluikstort kunnen melden, hopen IVAREM en de gemeenten het sluikstort terug te dringen. Op termijn zullen er ook verplaatsbare camera’s worden ingezet om sluikstorters in de gemeenten op heterdaad te betrappen.

Borden en winactie

In de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek kampen heel wat sites waar glasbollen, textielcontainers of ondergrondse containers staan met een sluikstortproblematiek. “Om deze problematiek in de kleinere gemeenten aan te pakken heeft IVAREM een projectaanvraag ingediend bij Mooimakers om o.a. een uitgebreide sensibiliseringscampagne te organiseren naar de burgers. Concreet zullen er in de 5 deelnemende gemeenten borden worden uitgezet bij de sites die met het meeste sluikstort kampen. Buurtbewoners kunnen aan deze borden een opgeruimd zelfportret van zichzelf nemen met het bord en vervolgens een duurzame prijs winnen als ze hun foto bezorgen via www.ivarem.be/netheid. Op de borden zal ook aangegeven staan hoe je sluikstort bij verzamellocaties zoals glasbollen of textielcontainers kan melden.” zegt IVAREM-voorzitter Koen Anciaux. “Deze borden worden regelmatig op een andere locatie in de gemeente gezet om sluikstorters af te schrikken. Op termijn zullen er ook mobiele camera’s worden ingezet om een nette buurt te garanderen.” vertelt voorzitter Anciaux. De buurtbewoners van de punten waar het meest gesluikstort wordt in de gemeente ontvangen van IVAREM later nog een flyer met meer informatie over hoe ze sluikstort kunnen melden aan de verzamellocaties.

 

ProperPlaatje1     ProperPlaatje2

Doe mee als vrijwilliger of toon je engagement met de raamsticker

Naast het melden van sluikstort of het indienen van je opgeruimd zelfportret aan één van de bordenlocaties in de gemeenten kan je je ook nog kandidaat stellen als sluikstortvrijwilliger bij IVAREM. Hiermee engageer je je als buurtbewoner om regelmatig een oogje in ’t zeil te houden aan de glasbollen, textielcontainers of ondergrondse containers en IVAREM op de hoogte te brengen van sluikstort. Je krijgt als vrijwilliger ook de mogelijkheid om jaarlijks op kosten van IVAREM een opleiding te volgen rond de sluikstortproblematiek. Buurtbewoners vinden hier meer info over op de flyer die ze in de bus zullen krijgen of via www.ivarem.be/netheid. “Elke buurtbewoner ontvangt een flyer met info over hoe je sluikstort kan melden in Bornem, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Naast die flyer zullen ze ook een raamsticker in de bus vinden waarmee elke burger kan laten zien dat zij ijveren voor een propere buurt.” besluit voorzitter Koen Anciaux.

Zelf ook je afvalverzamelplaats aanpakken?

Surf dan snel naar de kenniswijzer en leer hoe je de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek bij deze locatie op een integrale manier kan aanpakken.