Nieuws & Inspiratie

Maak van Vlaanderens mooiste ook de properste!

Vlaanderens properste

“Maak van Vlaanderens mooiste ook de properste!” Met deze oproep richten Flanders Classics, de deelnemende lokale besturen (Oudenaarde, Ronse, Kluisbergen), Mooimakers en de OVAM zich naar wielerliefhebbers die zondag 3 april langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen staan om er een propere afvalarme en zwerfvuilvrije editie van te maken.

De deelnemers aan de Ronde zelf wordt ook gevraagd om het proper te houden. Deze hoogmis van het wielrennen brengt elke keer een serieuze volksverhuizing van supporters met zich mee en waar zoveel mensen samen zijn, is er helaas ook veel afval. Dat gaat van plastic bekers, frietbakjes en ander afval afkomstig van eten en drank ter plaatse verkocht.

Duurzame ronde

In het verleden werden er al door de verschillende betrokken partijen inspanningen geleverd om het duurzaamheidsaspect van dit evenement te verbeteren. Al verschillende jaren benadrukt Flanders Classics het milieuvriendelijke karakter van de wielersport en zetten ze in op sensibilisering. De betrokken gemeentebesturen zorgen voor voldoende afvaleilanden op de verschillende locaties om zwerfvuil tegen te gaan. Toch kent iedereen de beelden met grote bergen afval de dag na de Ronde van Vlaanderen. Ondanks de grote inzet van de organisator en betrokken gemeentebesturen om het terrein zo snel mogelijk terug op te ruimen met hulp van jeugdverenigingen en vrijwilligers, is dit niet de perceptie die leeft.

Samen staan we sterk

Er werd beslist een traject op te zetten in samenwerking met Mooimakers en de OVAM in de hoop het tij te doen keren. Met de slogan ‘Maak van Vlaanderens Mooiste ook de properste’ willen alle partijen een oproep doen aan alle supporters om het afval niet op de grond te gooien.

Vlaanderens properste

Herbruikbare bekers

Op het grondgebied van de gemeentes Oudenaarde, Kluisbergen en Ronse worden de verschillende plaatselijke organisatoren en de horecazaken die een evenement hebben aangevraagd verplicht om met herbruikbare bekers te werken. Zo verkleinen we de afvalberg.

Ecoteams en handhavers op pad

Er zullen ook op verschillende fanzones ecoteams ingezet worden om tijdens het evenement afval op te ruimen en mensen te sensibiliseren. Het sluitstuk rond elk beleid van zwerfvuil is handhaving. In samenwerking met de OVAM zal er een team ingezet worden om toeschouwers er op te wijzen dat elke vorm van afval op de grond gooien zwerfvuil is en dus bij wet verboden is.

Samen voor de properste van Vlaanderen!

Samen rekenen we op de bereidwillige medewerking van iedereen en hopen dan ook dat elke supporter met een hart voor de koers de inspanningen om Vlaanderens Mooiste landschap ‘proper’  te houden mee zal ondersteunen.