Nieuws & Inspiratie

Menen stelt pizzavuilnisbak voor samen met studenten

pizzavuilnisbak Menen

'Deze vuilnisbak oogt als één van de 254 vuilnisbakken en hondenpoeppalen – respectievelijke 233 en 21 - die we inzetten om onze stad net te houden’, zegt Meense schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose. ‘Wat hem anders maakt echter, is dat het de allereerste pizzavuilnisbak op ons grondgebied is. Wat hem bijzonder maakt, is de brede samenwerking die hem heeft bedacht en geproduceerd. Hij is ‘Made in Menen.’ Wat hem dan weer uniek maakt, is zijn kringloop: de pizzadozen die de consument in de pizzavuilnisbak stopt, zullen bij het bedrijfsafval terechtkomen. Dat is uitzonderlijk, omdat niet de stadsdiensten, maar wel de pizzazaak de vuilnisbak gaat ledigen.’

‘Netheid is de verantwoordelijkheid van iedereen die in de openbare ruimte komt. Helaas gaat niet iedereen verantwoord met de publieke ruimte om. Als er vervolgens een probleem ontstaat, zoeken we gericht naar oplossingen. We proberen te achterhalen wanneer het probleem voorkomt en wie het veroorzaakt. Zo hebben we zwerfvuil gevonden in de buurt van enkele middelbare scholen tussen 12:00 en 13:00. Leerlingen die noch thuis, noch op school eten, zoeken een plaats in de openbare ruimte. Wij verwelkomen de jongeren daar graag, maar dan moeten ze, zoals iedereen, met de openbare ruimte omgaan zoals het hoort. Dat wil heel eenvoudig zeggen dat je ook aan de ander moet denken. Op het ogenblik dat je afval achterlaat, denk je alleen aan je eigen gemak.’

Omdat we oplossingsgericht zijn, heeft Stad Menen dat – met toestemming van de schooldirecties - met jongeren zelf besproken. We hebben een twaalftal jongeren uit drie middelbare scholen samengebracht om na te denken over het zwerfvuilprobleem. Er zijn een aantal maatregelen uit die vergaderingen voortgekomen: sensibiliseren met affiches (‘Wat drop je?’) en mails naar alle ouders, gedrag veranderen met een vuilnisbak aan de schoolpoorten, maar ook een maatregel voor het kwalijke probleem van de pizzadozen. Pizzadozen zetten ons systeem schaakmat, omdat 1 doos voldoende is om een vuilnisbak onbruikbaar te maken. Ze vallen niet bovenop ander afval, maar blijven steken aan de bovenkant en verhinderen dat de vuilnisbak nog door anderen kan worden gebruikt. Zo ontstaan problemen met zwerfvuil, die de mensen die dag in dag uit werken om de stad net te houden, worden aangerekend. Een extra vuilnisbak op maat van pizza’s is dus een extra middel dat wij inzetten om de stad net te houden. We hebben er nu één, maar er komen er nog vier bij.

Het idee is ontstaan in de gesprekken met de jongeren, maar er is ook gedacht aan de productie toen Owen, één van de leerlingen van het VTI , zei: ‘Wij kunnen die vuilnisbak bij ons op school maken. Zo geschiedde.’ Op een ander moment heeft een delegatie van de jongeren en de stad de uitbater van Dominos uitgenodigd om met hem over het concept te spreken. We hebben hem uitgenodigd om een rol op te nemen in de verwerking van het afval. Hij stond positief tegenover onze vraag, zodat wij hem, samen met de sleutel, ook de opdracht hebben gegeven de pizzavuilnisbakken altijd gebruiksklaar te houden. Dezelfde afspraken hebben wij ook met La Vita Bella in de Sluizenkaai. Zo blijft het afval niet in handen van de consument, maar gaat het terug naar de producent. Dat is, ons inziens, een heel andere manier om naar afvalverwerking te kijken.’

Kort gezegd, deze pizzavuilnisbak staat symbool voor mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen en hun goede wil tonen. We blijven hard werken om de straten nog netter te krijgen, maar we nodigen ook iedereen uit om aan onze kant te komen en de groep van mensen die verantwoord met de publieke ruimte omgaan, te versterken.

Namen leden werkgroep: Zara Platteeuw, Lobke Verschelde, Bert Lernout, Manon Haegeman, Owen Uyvey, Bridget Lippens, Phoëby Bottin, Nena Demets, Stephanie Behaegels, Audrey Decomble, Frederic Dehaudt, Patrick Roose en Marie Malsagne

 

Tekst afkomstig van de Stad Menen.