Nieuws & Inspiratie

Nieuwe vuilnisbakken voor de Krekemeersen in Kortemark

gescheiden vuilnisbakken

Eind 2018 startte Kortemark met een driejarig coachingtraject bij Mooimakers. De Krekemeersen werd aangeduid als één van de hotspots in de gemeente, met andere woorden een locatie met een duidelijk zwerfvuil- en sluikstortprobleem. In overleg met Mooimakers werkte Kortemark voor dit gebied een aanpak uit. 

De Krekemeersen is een gebied met een multifunctioneel karakter waarbij waterbeheersing, natuur en stille recreatie samengaan. De stille recreatie wordt mogelijk gemaakt door wandelpaden, zitbanken en observatiehutten.  

Er was vooral een probleem aan de kleine en open vuilnisbakken. Uit de metingen bleken verscheidene van deze vuilnisbakken vaak overvol te zijn. Deze verschillende 'open' vuilnisbakken verwijderde Kortemark ook omdat er te vaak huishoudelijk afval (= sluikstort) in terecht kwam of omdat de wind aan de haal ging met een deel van het afval. 

Situatie voor ingreep: open vuilnisbakken
Situatie voor ingreep: open vuilnisbakken

In de plaats kwamen vijf nieuwe aangepaste afvaleilanden met duidelijke communicatie voor gescheiden inzameling. De installatie gebeurde op strategische locaties, namelijk aan de in- en uitgang van het domein en verspreid over het gebied. In de Krekemeersen wordt vaak ook iets gegeten of gedronken en dat zorgt voor o.a. PMD-afval. De tweede vuilnisbak blijft voor restafval dienen. De bakken hebben ook een grotere capaciteit en gezien ze afgesloten zijn, kan de wind geen roet meer in het eten gooien. 

Vuilnisbakken gescheiden inzameling
Nieuwe afvaleilanden voor gescheiden inzameling

Het is een eerste stap in een ruimer vuilnisbakkenplan dat door de gemeentelijke milieudienst volop wordt uitgewerkt. Daartoe horen ook metingen van de impact van deze actie. Daarvoor kan Kortemark terecht bij Mooimakers voor de nodige expertise. 

Meer weten?