Nieuws & Inspiratie

Week van de Handhaving ondanks corona een succes

HH

De Week van de Handhaving vond dit jaar al voor de vierde keer plaats in heel Vlaanderen. Van 5 tot en met 11 oktober werden er 415 acties opgezet in 184 deelnemende gemeenten door allerhande handhavers. Mooimakers ondersteunde de lokale besturen met een digitaal startmoment, praktijkvoorbeelden en een gloednieuw communicatiepakket dat ook na de handhavingsweek nog kan ingezet worden. De week zelf werd onder de aandacht gebracht met radiospots en een social campagne. Heel wat steden, gemeenten, politiezones en intercommunales zorgden voor extra ruchtbaarheid over de campagne en hun eigen, soms heel originele acties in de pers en op social media.

Meer dan 1.000 deelnemers hielpen mee om te handhaven. Naast vormingsessies, extra controles - al dan niet in uniform en/of met sluikstortcamera's - en het doorzoeken van sluikstort, werden vervuilers aangesproken op hun gedrag. Daarnaast werden er ook tal van positieve acties georganiseerd met focus op en belonen van correct gedrag. 

Meer dan 1.500 vaststellingen
Controleren en sensibiliseren zijn één ding, maar wanneer het uit de hand loopt, moet er ook opgetreden worden. In dat opzicht gingen in heel Vlaanderen handhavers tijdens de Week van de Handhaving erg strikt controleren op wanneer er toch nog mensen afval probeerden te dumpen. Dit leidde tot 1.250 GAS-vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort.

Er werden ook 155 PV’s gerapporteerd voor overtredingen van voornamelijk sluikstort en camera’s registreerden 184 overtredingen. De Week van de Handhaving was door de impact van het coronavirus aan een uitzonderlijke editie toe, maar heeft wel opnieuw haar nut bewezen. Zo werd in Oost-Vlaanderen naar aanleiding van de handhavingsweek een themazitting rond sluikstorten gehouden, waarbij 17 beklaagden gedagvaard werden. We merken dat deze week een goede hefboom blijft om handhaving op de agenda en in de kijker te zetten, daarom zullen we hier ook volgend jaar volop op blijven inzetten. Op naar een nieuwe editie in 2021!

Infographic