Nieuws & Inspiratie

Zilvermeer en Mooimakers binden strijd aan tegen zwerfvuil

Zilvermeer

Aanspreken en correct sorteren sleutel tot succes

Nu het volop hartje zomer is, doet Mooimakers in samenwerking met het Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol een warme oproep aan alle recreanten om het proper te houden op hun domein en daarbuiten. Ze begeleiden bezoekers op verschillende manieren naar een zwerfvuilvrije daguitstap. Via selectieve inzameling, actieve aanspreking en sensibilisering wil het Zilvermeer zwerfvuil mijden.

Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer en andere provinciale domeinen kregen tijdens het eerste deel van deze zomer weer veel recreanten op het terrein: gezinnen met kinderen die hun hartje ophalen in de speeltuin, natuurliefhebbers op zoek naar een wandeling in een groene omgeving en dagtoeristen genietend van een frisse duik tijdens de warme zomermaanden. “Waar veel mensen samen komen, ontstaat meer afval – in de vuilnisbak, maar jammer genoeg ook vaak op de grond. We stellen vast dat bezoekers vaker nonchalant met hun afval omspringen. Om iedereen duidelijk te maken dat er op ons domein geen ruimte is voor zwerfvuil, maken we van deze strijd een duidelijke prioriteit. Daarvoor slaan we graag de handen in elkaar met Mooimakers, de expert ter zake”, aldus Lander Hoeyberghs, ploegbaas onderhoud Zilvermeer.

Zilvermeer

Vanuit een werkgroep zal er de komende jaren op verschillende gebieden actief ingezet worden op het terugdringen van zwerfvuil. In een eerste fase focust Zilvermeer op actieve informatie, sensibilisatie en de selectieve inzameling van het afval. Zo zal gedurende de hele zomer het personeel van het Zilvermeer een oogje in het zeil houden en bezoekers actief aanspreken en aansporen om hun afval in de juiste vuilnisbak te deponeren. Daarnaast wordt de speeltuin voorzien van afvaleilanden waarbij jong en oud duidelijke aanwijzingen krijgen hoe correct het afval in te zamelen.

In een later stadium worden de reeds bestaande afvalstraten aan de strandzone verder geoptimaliseerd. Hierbij wordt o.a. gekeken of het volume van de aanwezige vuilnisbakken volstaat op drukke dagen. De zomer is hier de ideale periode voor. Het wordt van nabij opgevolgd. “Voorgaande projecten zoals in het Rivierenhof in Antwerpen toonden aan dat selectieve inzameling in een afgebakende recreatiezone werkt. Sprekende sorteerinstructies via pictogrammen en goed zichtbare en aantrekkelijke vuilnisbakken met voldoende capaciteit zijn daarbij belangrijke voorwaarden om voldoende zuiver in te zamelen”, zegt Tijl Aerts, coach van Mooimakers.

Sommige recreatiedomeinen gaan zelfs verder en vragen hun bezoekers om hun afval terug mee naar huis te nemen of ze maken het park rookvrij om ook peuken, die in zwerfvuil veranderen, volledig te weren. “Het Zilvermeer zal komende jaren eveneens verdere stappen ondernemen”, verklaart gedeputeerde voor recreatiedomeinen Mireille Colson.