Verplichte actiepunten

In het ontwerpactieplan zijn er 7 verplichte actiepunten, je vindt ze hieronder terug. 

1. Opstarten interne coördinatie van zwerfvuil en sluikstorten

Eén persoon wordt verantwoordelijk voor het beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten. Hij/zij is op de hoogte van alle acties én door wie ze worden opgevolgd. Deze persoon kan ook de groep van alle betrokkenen bij zwerfvuil/sluikstorten samenroepen. In deze vergadering worden het huidige zwerfvuil- en sluikstortbeleid en de mogelijke aanpassingen overlopen. 

 • Aanduiden van zwerfvuil- en sluikstortverantwoordelijke
 • Platform creëren voor bespreken van zwerfvuil- en sluikstortproblematiek (samenstelling vergadering + vergaderingen organiseren)
 • Quickscan uitvoeren
 • Actieplan opvolgen en bijsturen 
 • Opvolgen coachingtraject met coördinatiegroep

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 15 dagen

 

2. Monitoring en tussentijdse evaluatie

 • Tellingen van de netheidsbarometer (gebeurt door Arcadis)
 • Actieplan opstellen en up-to-date houden
 • Tussentijds rapport van de netheidsbarometer opmaken na 1 jaar en op basis hiervan actieplan evalueren
 • Verplichte vorming van minstens twee personeelsleden voor het gebruik van de netheidsbarometer
 • Monitoring van een selectie acties in samenspraak met coach, bv. monitoring van zwerfvuil aan hotspots die aangepakt worden. Eventueel aan te vullen met beschikbare gegevens uit meldingen/foto’s… 

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 5 dagen

 

3. Vuilnisbakkenplan en/of optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid

 • Inventaris vuilnisbakken up-to-date houden voor het hele grondgebied van de gemeente, ronden uittekenen, vuilnisbakken op plan aanbrengen (bij voorkeur digitaal)
 • Minstens toegepast in een vooraf afgesproken deelgebied voor een centrumstad: registratie gedurende bepaalde periode, bijsturing en opvolging
 • Bekijk voor meer info de module voor de aanpak van het vuilnisbakkenplan

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 

 • Inventarisatie (indien nog niet beschikbaar): +/- 1 dag/60 vuilnisbakken
 • Registratie per 80 vuilnisbakken: 8 à 10 dagen

Verwerken, uitwerken en toepassen maatregelen en opvolging: 8 dagen

 

4. Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil

 • Maak een mix van aandachtspunten vanuit de gemeente en aandachtspunten die opduiken in de netheidsbarometer en neem minstens de volgende locaties mee:
  • Afvalverzamelpunten
  • Openbaar vervoer stopplaatsen 
  • Afgelegen parkings. Lees hierover meer in onze Kenniswijzer
 • Kennis vergaren over de geselecteerde hotspots en een integrale aanpak volgens de vijf pijlers uitwerken
 • Meer info over de 5 pijler-aanpak

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 10 dagen/5 hotspots

 

5. Opmaak en/of optimalisatie van de veegplannen

 • Veegplannen zijn uitgeschreven voor de hele gemeente
 • Evaluatie van de netheid van de straten
 • Bijsturing en aanpassing van het veegplan

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject:

 • Veegplannen op papier zetten voor een middelgrote gemeente: 2 dagen
 • Evaluatie van de netheid van straten voor een middelgrote gemeente: 2 dagen
 • Bijsturing en aanpassing veegplan: 2 à 6 dagen

 

6. Deelname Operatie Proper

 • Deelname aan Operatie Proper voor scholen en/of verenigingen en actief stimuleren van scholen en verenigingen in de gemeente

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 4 dagen

 

7. Handhaving

 • Deelname aan Handhavingsweek :
  • Deelname briefingmoment
  • Opvolgen nieuwsbrieven en voorbereiding
  • Deelname zelf 
 • Optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten
  • Analyse en eventuele aanpassing politiereglement
  • Afspraken met handhavers
  • Eventuele opleiding voor handhavers

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 8 dagen (zonder opleiding)

 

Inschatting tijdsbesteding ontwerpactieplan

Minimaal te voorziene tijdsbesteding voor het uitwerken van de verplichte actiepunten voor een middelgrote gemeente met +/- 150 vuilnisbakken: 75 dagen  

Opgelet! Het ingeschatte aantal werkdagen is gespreid over meerdere personeelsleden in de gemeente. De personeelsleden die ingezet worden voor dit coachingtraject moeten hier tijd voor kunnen vrijmaken in hun agenda. Aanrader: maak een inschatting van het totaal aantal werkdagen in je gemeente (basisactieplan en vrije actiepunten), bekijk wie dit gaat opnemen en of hiervoor ruimte is. Voor eenvoudige taken kan je ook jobstudenten inzetten, meer info vind je op de pagina financiële ondersteuning.