Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Wat?

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken in je gemeente? Wil je op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Wij bieden je inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning. 

Er is keuze uit volgende projecten: 

Voor wie?

Alle individuele gemeenten en tijdelijke samenwerkingen tussen een aantal gemeenten, afvalintercommunales of provincies kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project. Lokale projecten van een gemeente of een afvalintercommunale in samenwerking met verenigingen of groepen komen ook in aanmerking.  

Verenigingen, groepen of bedrijven op zich krijgen geen directe ondersteuning via deze projecten.

 • Meer informatie over de ondersteuning aan verenigingen en groepen vind je hier
 • Welke ondersteuning we bieden voor bedrijven en organisaties vind je hier
waarom?

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort vergt een integraal beleid.  Op basis van een 5-pijlerbeleid ondersteunt Mooimakers lokale besturen die effectieve maatregelen willen invoeren en implementeren in hun beleid.  

HOE AANVRAGEN? 

Jaarlijks voorziet Mooimakers 3 vaste periodes voor het indienen van projectaanvragen:  

 • 1 januari t.e.m. 28 februari 
 • 1 mei t.e.m. 30 juni 
 • 1 september t.e.m. 30 oktober 

De aanvrager vult de projectfiche in van het gekozen type project en bezorgt deze via email aan info@mooimakers.be.  

Mooimakers behandelt de aanvragen in de werkgroep Projecten Zwerfvuil en sluikstort. Feedback volgt ten laatste 2 maand na het indienen van de projectaanvraag. Projecten kunnen pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt voor de datum van goedkeuring, komen niet in aanmerking voor de vergoedingen. 

Algemene voorwaarden
Om Projectvergoedingen te verkrijgen, gelden volgende algemene voorwaarden:
 • De initiatiefnemer die financiële steun aanvraagt, aanvaardt dat de resultaten, de ontwikkelde materialen en verworven kennis aangewend mogen worden door andere lokale besturen en door Mooimakers. De initiatiefnemer mag wel als eerste het project bekend maken.
 • De initiatiefnemer brengt volgens de rapporteringsrichtlijnen verslag uit van de actie en de behaalde resultaten. Dit gebeurt na afronding van het project.  Mooimakers verwacht voor bepaalde projecten een tussentijdse evaluatie/terugkoppeling. 
 • Eigen projectvoorstellen zijn mogelijk op voorwaarde dat met het project een meerpijlerstrategie (minimum 3 pijlers) wordt uitgebouwd om zwerfvuil en/of sluikstort aan te pakken.
 • Het project moet een nieuw element bevatten t.o.v. de bestaande werking van het lokale bestuur, bijv. klassieke maatregelen die hun doeltreffendheid bewezen hebben, maar nog niet eerder werden toegepast in de gemeente. 
 • Een gemeente kan maximum 2 projecten tegelijk uitvoeren. Voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband geldt een maximum van 5 projecten. Een afvalintercommunale kan voor maximum 5 gemeenten een project indienen. Afwijkingen van deze regel zijn mogelijk mits motivatie van het lokaal bestuur en goedkeuring door de Operationele werkgroep van Mooimakers.  
 • Een gemeente en een samenwerkingsverband waarin deze gemeente betrokken is, kunnen niet op hetzelfde grondgebied hetzelfde projecttype aanvragen en/of uitvoeren. 
 • Opeenvolgende projectaanvragen voor een zelfde actie/project zijn enkel toegelaten indien er vernieuwende elementen zijn.
 • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten … overal waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie. In communicatie met de pers over het project, vragen we om de inbreng van - en de samenwerking met - Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.

Meer informatie

node - Vuilnisbakkenplan

Vuilnisbak

Aanpak Vuilnisbakkenplan

Vuilnisbak
Een vuilnisbakkenplan helpt je om een goed overzicht te verkrijgen van de spreiding en het gebruik van de straatvuilnisbakken in de gemeente, het beheer van de straatvuilnisbakken te optimaliseren en te komen tot een onderbouwde vuilnisbakkenstrategie.

node - thematische aanpak

Aanpak zwerfvuil

Thematische aanpak van zwerfvuil en of sluikstort

Aanpak zwerfvuil
Wil je bepaalde hotspots (specifieke doelplaatsen) of fracties (bv. peuken, hondenpoep …) in de gemeente aanpakken? Kies dan voor een thematische aanpak.

node - Eigen voorstel

Eigen voorstel

Eigen voorstel van specifieke aanpak van de openbare netheid

Eigen voorstel
Heb je een eigen voorstel van aanpak voor ogen om de openbare netheid in de gemeente te verbeteren, los van een vuilnisbakkenplan of thematische aanpak? Mooimakers staat open voor creatieve voorstellen. Voorwaarde is dat het project minstens 3 pijlers omvat en een directe link heeft met de zwerfvuil- en/of sluikstortproblematiek.