Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Wat?

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken in je gemeente? Wil je op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Wij bieden je financiële ondersteuning en technische ondersteuning.

Voor wie?

Een gemeente, een aantal gemeenten die tijdelijk samenwerken of afvalintercommunales en provincies kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun zwerfvuil- of sluikstortproject. Verenigingen of groepen krijgen geen directe ondersteuning via deze projecten. Lokale projecten van een gemeente of een afvalintercommunale in samenwerking met verenigingen of groepen komen wel in aanmerking. 

Er kan slechts een nieuw project worden ingediend als deze organisatie geen andere projecten nog lopend heeft. Een intercommunale en een gemeente kunnen dus niet in hetzelfde jaar een project indienen voor deze gemeente tenzij andere acties worden ingediend.

waarom?

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort vergt een integraal beleid. Vlaanderen Mooi steunt lokale besturen die stapsgewijs steeds meer effectieve maatregelen invoeren en implementeren in hun beleid. 

voorwaarden
Alle aanvragen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:
  • De initiatiefnemers die voor hun project financiële steun aanvragen, aanvaarden dat de resultaten, de ontwikkelde materialen en verworven kennis aangewend mogen worden door andere lokale besturen en door Vlaanderen Mooi. De initiatiefnemer mag wel als eerste het project bekend maken.
  • De initatiefnemer dient een verslag uit te brengen van de actie en de behaalde resultaten, volgens de rapporteringsrichtlijnen. Dit zal gebeuren na afronding van het project.  
  • Via eigen voorstellen kunnen gemeenten die aantonen dat ze met het project een meerpijlerstrategie (bij voorkeur minimum 3 pijlers) uitbouwen om zwerfvuil aan te pakken, kunnen daarvoor een financiële ondersteuning krijgen. Het project moet een nieuw element inhouden ten opzichte van de bestaande werking van het lokale bestuur. Dat kan ook gaan om klassieke maatregelen die hun doeltreffendheid bewezen hebben, maar nog niet eerder werden toegepast in de gemeente.
  • Er kan slechts 1 keer per jaar een dossier worden ingediend en een nieuw dossier kan pas worden ingediend als de rapportering van het vorige is afgerond.
  • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten … overal waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie. In communicatie met de pers over het project, vragen we om de inbreng van - en de samenwerking met - Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.
 

Meer informatie