Buggenhout: samenwerking voor opvolging en handhaving sluikstort
Kenniswijzer > Handhaving > Deelname week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort > Buggenhout: samenwerking voor opvolging en handhaving sluikstort

Context

Buggenhout is een bosgemeente in het centrum van Vlaanderen met jammer genoeg ook de gekende problematiek van zwerfvuil en sluikstort. Om dit aan te pakken startte ze in 2017 een coachingtraject op met Mooimakers. Één van de acties in het coachingtraject was het op punt stellen van de handhaving op sluikstort en goede afspraken maken met alle betrokken partijen. Buggenhout ruimt jaarlijks een 70-tal sluikstorten op en in de veiligheidsmonitor van 2018 kwam de problematiek van zwerfvuil en sluikstort op de derde plaats te staan, na onaangepaste snelheid in het verkeer en hinderlijk parkeren.

 

Aanpak

Buggenhout neemt al sinds 2017 deel aan de Week van de Handhaving met extra sensibilisatieacties en controles om de (perceptie van) pakkans te vergroten en burgers ervan bewust te maken dat sluikstorten niet kan en bovendien ook strafbaar is.

In Buggenhout is er ondertussen een goede samenwerking met de betrokken partijen in de opruiming en handhaving van sluikstort. Hiervoor was er intensief overleg tussen de milieudienst, politie, technische dienst, de schepen en de sanctionerend ambtenaar. Buiten de politie zelf waren er in het verleden geen vaststellers. Na het hele proces te hebben doorlopen heeft iemand van de milieudienst de opleiding tot GAS-vaststeller gevolgd.

 

Resultaat

Het resultaat is een duidelijk, overzichtelijk én gedragen stroomschema dat in kaart brengt wat er gebeurt vanaf de vaststelling van een sluikstort tot de opruiming ervan en de identificatie en eventuele beboeting van de dader. Dankzij deze samenwerking zijn er weinig misverstanden en verloopt de handhaving op een efficiënte manier.

 

Procesflow Buggenhout

Aandachtspunten

Enkele zaken die toch de nodige aandacht vergen zijn volgende aspecten:

  • is er gedacht aan back-up-personen in het kader van de continuïteit
  • er moet voldoende tijd vrijgemaakt worden door de vertegenwoordigers
  • een goede projectbegeleiding is onontbeerlijk
  • na uitwerking is een structurele verankering van het proces cruciaal
  • het vergt een blijvende aandacht
Procesflow Buggenhout

Hier kan je het duidelijk en door alle partijen gedragen proces van Buggenhout downloaden.

Downloaden (pdf)