Cameratoezicht - veelgestelde vragen
Kenniswijzer > Handhaving > Camera's > Cameratoezicht - veelgestelde vragen

Meer en meer lokale besturen doen beroep op cameratoezicht, of overwegen de plaatsing van camera’s om sluikstorters af te schrikken of om sluikstorters te identificeren en te vervolgen. Mooimakers ontwikkelde een brochure die op verschillende vragen rond de inzet van camera's een antwoord biedt. 

Waarom camera’s inzetten?  

 • Eén duidelijk effect: het volume sluikstort daalt.  
 • Verwittigde burgers passen hun gedrag aan en laten minder afval achter.  

Renderen betrappingen voor de gemeentekas?  

 • De eventuele boete is niet voldoende om de kosten te dekken  
 • Cameratoezicht is een verlieslatende zaak voor de gemeente. De uitgeschreven boeters compenseren nergens de investeringen die nodig zijn voor de aankoop en het gebruik van de camera’s.  

Waarom betrappen camera’s weinig sluikstorters?  

 • Gemiddeld betrapt een camera om de 6 dagen een sluikstorter.  
 • De matige betrappingsfrequentie heeft deels technische oorzaken (bv. de beeldhoek, nachtzicht) en deels het feit dat camera’s lang niet altijd in gebruik zijn (bv. voor het laden van de batterij).  

Waar rendeert een camera het meeste?  

 • Het beste resultaat wordt gehaald op hotspots (= een precies afgebakende plek waar sluikstorten frequent voorkomt)  

Wie betrappen de camera’s?  

 • Camera’s betrappen vooral kleine sluikstorters, grote sluikstorters ontspringen de dans.  
 • Het aantal grote sluikstorten bedraagt slechts 4% van het totaal aantal sluikstorten.  

Leveren verborgen camera’s meer resultaat?  

 • Verborgen camera’s betrappen tot bijna 2x meer sluikstorters.  
 • Verborgen camera’s vergen meer inspanningen (meer personeelstijd)  

De inzet van "verborgen" camera's is verbonden aan enkele strikte richtlijnen en kan niet volledig zonder het kenbaar te maken. Lees meer over de geldende regelgeving rond camera-inzet in onze kenniswijzer.

Zijn zichtbare camera’s dan beter?  

 • De voor- en nadelen van zichtbare en verborgen camera’s vlakken elkaar deels uit – kies daarom niet zonder meer voor een verborgen camera.  

Waar besteden gemeenten te weinig aandacht aan?  

 • Elke betrapping vereist een samenwerking tussen de gemeente, de lokale politie of de sanctionerend ambtenaar.  

Waarschuwen gemeenten hun burgers over de camera-inzet?  

 • Communiceer volop over de inzet van al dan niet verborgen camera’s.  
 • Wanneer burgers weet hebben van cameratoezicht sluikstorten ze minder.  

Wat vereist het uitvoeren van een cameraproject?  

 • Voor een goed draaiend cameraproject zijn frequente inspanningen nodig van verschillende medewerkers.  

 

Bij de aankoop van een sluikstortcamera bereid je jezelf best goed voor door na te gaan wat de technische vereisten zijn van een camera en aan welke geldende regelgeving camera-inzet moet voldoen..

Meer info

Zijn camera's wel degelijk een effectieve manier om sluikstorten tegen te gaan? Kom het via deze brochure te weten.

Downloaden (pdf)