Gedragsbeïnvloeding: 9 strategieën tegen zwerfvuil
Terug naar Gedragsbeïnvloeding
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Gedragsbeïnvloeding > Gedragsbeïnvloeding: 9 strategieën tegen zwerfvuil

Hoe krijgen we mensen in de openbare ruimte zo ver dat ze hun afval niet op de grond gooien, maar bij zich houden of in een afvalbak deponeren? Menselijk gedrag wordt veel vaker dan we beseffen gestuurd door allerlei processen waarvan we ons niet bewust zijn. We stellen meer dan 80% van ons gedrag op automatische piloot. 

Enkel inwerken op het bewuste brein, heeft onvoldoende effect. Klassieke sensibiliseringacties bereiken soms niet wat ze beogen. Wie zwerfvuil wil vermijden, moet dus aan gedragsbeïnvloeding doen. 

Stel je om te beginnen de volgende vragen: 

 • Wat is het probleemgedrag? 
 • Waar komt dat gedrag vandaan? 
 • Wat is het doelgedrag? 

Om dat doelgedrag te bereiken, kan je op allerlei manieren het gedrag van vervuilers beïnvloeden. Een combinatie met andere beleidsinstrumenten is bovendien noodzakelijk om een blijvend effect te hebben (zie vijfpijlerbeleid). 

Vergeet ook niet om gedragsveranderingen te meten, alleen zo krijg je inzicht in de grootte van het probleem en de effecten die de gedragsmaatregelen hebben. Hieronder maak je kennis met 9 strategieën om gedrag te beïnvloeden: 

 • Maak positieve associaties
 • Benut automatismen en gewoontes
 • Geef een duwtje in de rug
 • Speel in op een positief groepsgevoel
 • Geef een directe beloning
 • Laat mensen kiezen tussen twee gewenste opties
 • Zorg voor een voet-in-de-deur
 • Maak gebruik van een rolmodel
 • Op is op

 

Meer info? 

 • Ook onze noorderburen hebben op de Kenniswijzer Zwerfval een aantal tips verzameld om via gedragsbeïnvloeding zwerfvuil tegen te gaan. 
 • Op diezelfde website kan je een stappenplan voor gedragsverandering downloaden. 
 • Hoe je gedragsmaatregelen kan meten, lees je in het Standaardprotocol Monitoring van de Nederlandse Kenniswijzer Zwerfafval. 
5 pijlers zwerfvuilbeleid

Het zwerfvuilbeleid is gebaseerd op 5 pijlers. Om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken is een samenspel vereist van deze pijlers.

Klik hier voor meer info
Volgend artikel
Maak positieve associaties