Glasbolmeters en -peters
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Buurt betrekken > Glasbolmeters en -peters

Wil je de omgeving zwerfvuil vrij houden, schakel hiervoor iedereen in: je inwoners, de verenigingen, de handelaars.  Om tot een effectieve gedragsverandering te komen, is het belangrijk om anderen te betrekken die belang hebben bij de properheid van de locatie. Snel vervuilende afvalverzamelpunten profiteren van wat extra sociale controle. Door samen te werken en het werk te verdelen, draagt iedereen zijn steentje bij.  Er zijn verschillende mogelijkheden om de participatie te verhogen. Het aanstellen van een glasbolpeter of -meter is één van de mogelijkheden.

Een glasbolpeter of -meter ontfermt zich over één of meerdere glasbollen en waakt over de netheid van de omgeving van die glasbollen.

Wat kan je doen als glasbolpeter of -meter?

  • Melding maken van misbruik (bijplaatsingen, sluikstort, ...)
  • Zwerfvuil opruimen rond de glasbol
  • Het goede voorbeeld tonen
  • Mensen aanspreken over hun zwerfvuilgedrag

 

Hoe kan je deze glasbolmeters of -peters ondersteunen als lokaal bestuur?

 

Op locaties waar een gemeente een vuilnisbak niet wenselijk acht, maar er wel een vraag is van burgers, kan er afgesproken worden dat de burgers de omgeving van deze vuilnisbak zelf proper maken in ruil voor de plaatsing of het behoud van een vuilnisbak. 

Je kan de overeenkomst tussen de glasbolmeter of -peter best samenvatten in een charter. Hier vind je een paar mooie voorbeelden van zo'n overeenkomst. 

Hoe afvalintercommunale IMOG dit aanpakte vind je ook terug in de kenniswijzer. Ook in Hoegaarden worden er glasbolpeters ingezet met resultaat

Nadarbache glascontainer

Roep als lokaal bestuur op om het in en rond de glascontainer proper te houden met deze nadarbache. Indien gewenst, kan je ook je stads- of gemeentelogo toevoegen.