Invloed van wielerwedstrijden op zwerfvuil
Kenniswijzer > Kleine of grote evenementen > Sportevenementen > Invloed van wielerwedstrijden op zwerfvuil

Context

In samenwerking met De Gouverneur van West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales en Cycling Vlaanderen lanceerde Mooimakers in de zomer van 2018 een proefproject om de zwerfvuilimpact van wielerwedstrijden in kaart te brengen.

 

Aanpak

Tijdens provinciale en nationale wielerwedstrijden voorbije zomer evalueerden onderzoekers het gebruik van afgebakende wegwerpzones. De steekproef omvatte 16 wielerwedstrijden. In 8 van die 16 wedstrijden was een wegwerpzone geïnstalleerd, afgebakend met beachvlaggen. Langs het parcours registreerden de onderzoekers op 6 meetpunten het afval van wielrenners en van toeschouwers, zoals drankverpakkingen, voeding en sigarettenpeuken. Deze metingen gebeurden op 3 verschillende tijdstippen: vóór de wedstrijd, onmiddellijk na de wedstrijd en na de passage van de kuisploeg na de wedstrijd

 

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat wielerwedstrijden wel degelijk een invloed hebben op de omgeving en de afvalproblematiek. Hieronder lijsten we enkele vaststellingen op:

  • Na een wielerwedstrijd komen er gemiddeld 83 stukken afval bij (dit is een stijging van gemiddeld 72% ten opzichte van de situatie voor de wedstrijd).
  • Na de wedstrijd wordt de omgeving schoongemaakt, maar blijft er toch nog gemiddeld 39% van het afval achter.
  • Toeschouwers veroorzaken meer zwerfvuil dan de wielrenners (de renners zijn verantwoordelijk voor 4 stukken extra afval).
  • Sigarettenpeuken zorgen voor 50% van het extra afval.

Er worden op basis van dit onderzoek extra actiepunten uitgewerkt om de problematiek verder aan te pakken. Er zal ook verder gekeken worden naar structurele maatregelen, preventie en sensibilisering van de toeschouwers.

Lees hier het persbericht.

Download hier het volledige rapport
Downloaden (pdf)