Modelreglementen handhaving
Kenniswijzer > Handhaving > Wetgeving > Modelreglementen handhaving

Modelreglementen

Model politiereglement

Als je wil handhaven op zwerfvuil en sluikstort via GAS, dan kan je als lokaal bestuur je eigen politiereglement aanpassen op basis van het modelreglement en dan specifiek verwijzen naar de betrokken alinea’s. Je kan het model politiereglement van de OVAM hier downloaden.

In september 2023 werd het modelpolitiereglement naar aanleiding van het nieuwe Lokaal Materialenplan 2023-2030 aangepast. De wijzigingen rond zwerfvuil en sluikstort hebben betrekking tot volgende artikels:

Nieuw toegevoegd:

  • Verbod op autokaartjes bij geparkeerde voertuigen (artikel 8 en 24).
  • Huisvuil niet in een publieke vuilnisbak deponeren (artikel 12).
  • Toevoeging verantwoordelijkheid nummerplaathouders (artikel 25).

Herformulering:

  • Afval op standplaatsen (artikel 11): volgens het Lokaal Materialenplan 2023-2030 moeten lokale besturen in hun politiereglement de nodige bepalingen opnemen om specifieke private actoren te verplichten afvalrecipiënten te plaatsen en het zwerfvuil in de omgeving van hun inrichting op te ruimen. Het gaat daarbij over inrichtingen die voedingsmiddelen, dranken, tabaksproducten of andere consumptieproducten met eenmalige verpakkingen verkopen of aanbieden die buiten de inrichting onmiddellijk kunnen worden verbruikt. Ook tijdelijke inrichtingen (bv. markten, kermissen, braderijen, …) moeten gevat worden. Deze regels zijn toe te spitsen op de lokale situatie. Zo kan de straal waarbinnen zwerfvuil moet worden opgeruimd alsook de inzamelwijze worden aangepast. Hier vind je meer info over: Aanpak zwerfvuil en sluikstort rond horeca en handel | Mooimakers.be.

Andere relevante artikels voor zwerfvuil en sluikstort zijn: 7 - 10 - 15. De nieuwe versie staat op de OVAM-website.

Hier vind je meer info over handhaven via GAS op zwerfvuil en hier over handhaven via GAS op sluikstort.

Model retributiereglement

Als je wil handhaven op sluikstort via een retributie, dan kan je als lokaal bestuur je eigen retributiereglement aanpassen op basis van het modelreglement en dan specifiek verwijzen naar de betrokken alinea’s. Agentschap Binnenlands Bestuur werkte samen met de OVAM en VVSG een model retributiereglement uit op het verwijderen en verwerken van sluikstort. Zo kan je de effectief gemaakte opruimkosten verhalen op de overtreder.