Nieuws & Inspiratie

Gemengde resultaten netheidsindex 2022 zorgen voor versterking van het zwerfvuilbeleid

afval in vuilnisbak

Om de netheid in Vlaanderen op een objectieve manier op te volgen wordt er elk jaar een netheidsscore berekend. De bedoeling is dat deze score in positieve zin evolueert. In het vorige Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval waren er twee doelstellingen gelinkt aan deze netheidsscore:

  • de score van de Netheidsindex voor de drie slechtste doelplaatsen (nl. autosnelwegparkings, openbare vervoerplaatsen en afvalverzamelpunten) moet met minimaal 10% stijgen ten opzichte van 2014.
  • de score van de Netheidsindex voor de andere doelplaatsen mag niet verslechteren.

Uit de cijfers van 2022 blijkt dat de Netheidsindex voor de drie slechtste doelplaatsen (nl. autosnelwegparkings, openbare vervoerplaatsen en afvalverzamelpunten) jammer genoeg geen significante verschillen toont t.o.v. die van 2014. Na de lage score van 2018 zitten we wel op een gestaag stijgende lijn, met een verbetering van de netheid voor alle doelplaatsen, maar niet in die mate dat we de doelstelling voor de drie slechtste plaatsen halen t.o.v. de gemeten netheid in 2014.

De netheidsscore voor de andere doelplaatsen verslechtert niet t.o.v. 2014. Voor de doelplaatsen centrumstraten, landelijke wegen en hoofdstructuurwegen zien we zelfs een significante stijging van de netheid! Met dit goede resultaat zijn we enorm tevreden.

In het nieuwe uitvoeringsplan Lokaal Materialenplan 2023-2030 scherpen we het zwerfvuilbeleid dus verder aan. We zetten in op een verdere ‘professionalisering’ van de zwerfvuilaanpak en -monitoring bij lokale besturen met als doel een verbetering van de netheid en een vermindering van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil. Verder stelt het Lokaal Materialenplan een minimum aantal inspanningen op die een gemeente moet uitvoeren in kader van de zwerfvuilvergoeding die ze zullen ontvangen vanuit het UPV Zwerfvuil. Deze hebben betrekking op het uitvoeren van minimale beleidsacties en het aanleveren van de nodige gegevens voor een doeltreffende monitoring.

Mooimakers zet haar ondersteuning voor lokale besturen onverdroten verder zodat het zwerfvuilbeleid in samenwerking kan geoptimaliseerd worden. Dit lees je ook in het Lokaal Materialenplan 2023-2030 en in verschillende voorgaande nieuwsartikels: