Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - een veegplan

veegvuil

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op een veegplan.  

Sommige locaties zijn gevoeliger voor de aantrek van zwerfvuil en sluikstort. Het gaat dan onder andere over de fysieke omgeving die zwerfvuilgedrag kan uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan de mate van anonimiteit in de buurt of de aanwezigheid van schade en verwaarlozing in de wijk. Door regelmatig onderhoud en verfraaiing en door de sociale controle te verhogen kan de zwerfvuilproblematiek verbeterd of teruggedrongen worden. Daarom moedigen we lokale besturen aan en ondersteunen we hen om te werken met een efficiënt en effectief veeg- en opruimplan.  

Wat kan jij hiervoor juist doen?  

Als lokaal bestuur kan je zorgen voor een efficiënte en effectieve reiniging van het openbaar domein. Dit kan o.a. door het opstellen van een veeg- en opruimplan.

Wat is een veegplan? 

Een noodzakelijk onderdeel om de openbare ruimte proper te houden is het manueel en/of machinaal vegen. Bij vegen denken we direct aan verharde oppervlakken, maar we moeten ook voldoende aandacht besteden aan niet-verharde oppervlakken zoals plantbakken, plantsoenen, parkjes, boomspiegels, wandelpaden, verkeersbermen,…  

Om het vegen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, stel je best een veegplan op. Alvorens het plan op te stellen, stel je je best een aantal vragen

  • Kies je voor een statische of dynamische aanpak? Een statische aanpak werkt op een vast patroon wat eenvoudig te beheersen is maar niet altijd even efficiënt. Dynamisch vegen houdt in dat je rekening houdt met de te bereiken schoonheidsgraad. 
  • Veeg je manueel of machinaal en voor welke materialen en machines ga je? 
  • Doe je alles zelf of besteed je zaken uit? 

Het concreet opstellen van een veegplan gebeurt in drie stappen.  

  1. Breng in kaart over welk materiaal je beschikt.  
  2. Maak een planning per gebied.  
  3. Optimaliseer het veegplan waar nodig. 

Hoe kan Mooimakers je hier concreet in ondersteunen?  

Als lokaal bestuur sta je er niet alleen voor. Via allerhande initiatieven ondersteunt Mooimakers en OVAM je:  

In deze reeks verscheen ook al: