Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - Educatie en Operatie Proper

Operatie Proper

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op Operatie Proper en het educatief aanbod.  

In het Lokaal Materialenplan 2023-2030 lees je hoe Mooimakers scholen, jeugdverenigingen en lokale besturen ondersteunt om actief te participeren en inspanningen te leveren in de strijd tegen zwerfvuil, onder andere door de verderzetting van ‘Operatie Proper’ en door educatief materiaal aan te bieden.  

Waarom zet Mooimakers in op educatie? 

Educatie rond zwerfvuil en sluikstort ontwikkelt en versterkt de capaciteit van individuen, groepen, organisaties en bestuursinstanties om oordeelkundige keuzes te maken ten voordele van een omgeving zonder zwerfvuil en sluikstort. Educatie kan een grotere bewustwording rond het thema en een kritische reflectie binnen de samenleving opleveren en deze omzetten in daadwerkelijke inzet en actie. 

Een belangrijke educatieve focus binnen Mooimakers wordt gelegd op scholen en jeugdverenigingen. Mooimakers ondersteunt leerkrachten en (bege)leiders in het streven naar een propere omgeving via projecten en educatief materiaal.  

Hoe zet Mooimakers in op educatie? 

 • Via Operatie Proper, het beloningssysteem waarbij scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Mooimakers ondersteunt scholen en jeugdverenigingen in de opmaak van hun actieplan, biedt de nodige ondersteuning en beloont de deelnemers voor hun inspanningen. 
 • Via een educatief aanbod voor scholen. Met de leeftijdsgerichte educatieve materialen kunnen leerkrachten in de klas aan de slag gaan rond het thema zwerfvuil. 
  • Voor kleuterscholen hebben we het pakket Schaap zwemt (niet). De eenvoudig getoonde afbraaktijden in het boekje maken het zwerfvuilprobleem tastbaar voor jonge kinderen. Met het werkschrift kunnen ze er mee aan de slag. 
  • Voor lagere scholen is er het Boeboekspakket waarmee de kinderen meer leren over de zwerfvuilproblematiek. 
  • Voor middelbare scholen werkten we lespakketten per graad uit. Deze pakketten ondergaan een heuse metamorfose in 2024.  Daarnaast is er ook The Litter Challenge, een uniek en innovatief zwerfvuiltraject voor leerlingen uit de 2e en 3e graad middelbaar onderwijs. 
  • Daarnaast is er ook andere lesinspiratie terug te vinden in onze kenniswijzer.
 • Via spelinspiratie die terug te vinden is in de Kenniswijzer en spelmateriaal in de vorm van Vuil Spel.  

Wat kan jij als lokaal bestuur doen? 

 • Laat je scholen en verenigingen weten dat de deadline om deel te nemen aan Operatie Proper met rasse schreden nadert. 31 oktober zal snel daar zijn. 
 • Wijs je scholen en jeugdverenigingen de weg naar het educatief ondersteuningsmateriaal van Mooimakers. 

In deze reeks verscheen ook al: