Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - een vuilnisbakkenplan

vuilnisbak Mechelen

#3: een vuilnisbakkenplan 

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op een vuilnisbakkenplan.

Wat is een vuilnisbakkenplan? 

Zoals je in een eerder nieuwsbericht kon lezen, is de zwerfvuilaanpak gebaseerd op een integraal beleid met zes pijlers. Één van die pijlers, is de pijler infrastructuur. Het gaat dan concreet over het beheer van straatvuilnisbakken, maar ook andere recipiënten zoals peukenrecipiënten, hondenpoepbuizen of glascontainers. Door een weldoordachte inrichting van de publieke ruimte aan de hand van goed geplaatste en efficiënt beheerde vuilnisbakken faciliteer je het gewenste gedrag, met name het weggooien van afval in de vuilnisbak of een peuk in een peukenpaal. 

Één van de speerpunten daarbij is het vuilnisbakkenplan. Een goed vuilnisbakkenplan is een eerste belangrijke stap in de richting van een propere omgeving.  

 • Hoe kies je een vuilnisbak die mensen effectief gebruiken?  
 • Op welke plekken zijn vuilnisbakken zinvol?  
 • Hoe stuur je jouw vuilnisbakkenbeleid bij zodat er minder zwerfvuil ontstaat?  

Door slim om te gaan met vuilnisbakken belandt er meer correct gesorteerd afval in, bespaar je op werkingskosten en voelen inwoners zich meer betrokken. 

Een vuilnisbakkenplan kent minimaal volgende procescyclus:  

 • De opmaak van een vuilnisbakkeninventaris  
 • De monitoring van de vuilnisbakken (meting van de vullingsgraad, staat van de vuilnisbak, misbruik, en netheid rond de vuilnisbak)
 • De rapportage 
 • De analyse (nulmeting, analyse, maatregelen en effectmeting) en bijsturing.  

Wat wordt er juist van je verwacht? 

Lokale besturen zullen in de toekomst naar aanleiding van de Single Use Plastics richtlijn een vergoeding ontvangen voor de kosten verbonden aan zwerfvuil. Deze vergoeding is wél gekoppeld aan een aantal verplichte inspanningen. Om in aanmerking te komen, zal je als stad of gemeente deze engagementen moeten opnemen. Een van de engagementen is dat lokale en bovenlokale besturen werken met een actueel vuilnisbakkenplan. Tegen het einde van de planperiode 2023-2030 wordt van elk lokaal bestuur verwacht dat het een (geoptimaliseerd) vuilnisbakkenplan heeft. Mooimakers ondersteunt je hierbij.  

 Hoe kan Mooimakers je hier concreet in ondersteunen?  

Als lokaal bestuur sta je er niet alleen voor. Via allerhande initiatieven ondersteunt Mooimakers je: 

 • Lokale besturen kunnen (gratis) gebruik maken van de applicatie ‘vuilnisbakkenplan’ in ‘Mijn Mooie Straat’ om vuilnisbakken en andere afvalrecipiënten systematisch te monitoren. Via die module kunnen lokale besturen hun vuilnisbakkenbeleid verder professionaliseren.  
 • Lokale besturen krijgen ook ondersteuning in de vorm van kennisdeling. Via de kenniswijzer leer je meer over de aanpak (bijv; plaatsingscriteria, ...) en verneem je hoe andere lokale besturen met een vuilnisbakkenplan aan de slag gaan 
 • Mooimakers biedt meerdere keren per jaar de opleiding Vuilnisbakkenplan & Mijn Mooie Straat aan. In deze opleiding leer je hoe je een goed en dynamisch vuilnisbakkenplan kan opstellen, hoe je met de webtoepassing Mijn Mooie Straat aan de slag kan en krijg je meer info over welke subsidies je hiervoor kan aanvragen.  
 • Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen om een vuilnisbakkenplan uit te werken voor een optimaal beheer van de straatvuilnisbakken. Dit gebeurt onder de noemer project zwerfvuil en sluikstort – vuilnisbakkenplan

Wat kan ik nu doen? 

Als lokaal bestuur kan je opteren voor volgende opties: of je kiest om zelfstandig een vuilnisbakkenplan op te starten of je kan een vuilnisbakkenplan uitvoeren in samenwerking met Mooimakers. Wat kan Mooimakers nu voor jou betekenen: 

 • Momenteel loopt er een oproepperiode tot 30 september om een project vuilnisbakkenplan i.s.m. Mooimakers op te starten.  
 • Op donderdag 28 september en dinsdag 21 november vindt de opleiding vuilnisbakkenplan en Mijn Mooie Straat plaats.  
 • Om Mijn Mooie Straat beter te leren kennen, kan je een demo aanvragen via Mijn Mooie Straat - Voor lokale besturen 

 

In deze reeks verscheen ook al: