Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - opruimacties en opruimmateriaal

Opruimactie met vrijwilligers

#4: opruimacties en opruimmateriaal 

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op opruimacties en opruimmateriaal. 

 

Hoe vertaalt Mooimakers de pijler participatie? 

Zoals je in een eerder nieuwsbericht kon lezen, is de zwerfvuilaanpak gebaseerd op een integraal beleid met zes pijlers. Één van die pijlers, is de pijler participatie. Inzetten op participatie doe je door alle betrokkenen aan te sporen tot een actieve medewerking aan het realiseren én behouden van de openbare netheid.  

Via participatie creëer je eigenaarschap van de openbare ruimte. Zo kan je buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen of bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Door het netwerk van vrijwilligers en partners te ondersteunen en uit te breiden, worden inspanningen zichtbaar gemaakt en wordt het gevoel van eigenaarschap en erkenning verhoogd.  

Hoe kan Mooimakers je hier concreet in ondersteunen?  

Als lokaal bestuur sta je er niet alleen voor. Via allerhande initiatieven ondersteunt Mooimakers je:  

  1. Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen die opruimacties organiseren en/of die een structurele zwerfvuilvrijwilligerswerking opzetten. 
  2. Mooimakers stelt het nodige opruimmateriaal ter beschikking en roept op om zwerfvuilopruimacties te organiseren die je kan registreren op de actiekaart
  3. Lokale besturen kunnen (gratis) gebruik maken van de module om vrijwilligers op te volgen in ‘Mijn Mooie Straat’. Zo weet je o.a. waar en hoeveel en door wie er opgeruimd wordt.  
  4. Lokale besturen krijgen ook ondersteuning in de vorm van kennisdeling. Via de kenniswijzer leer je meer over: 

Wat kan ik nu doen? 

  • Organiseer een opruimactie. Op 16 september is het World Cleanup Day. Het ideale moment om nu al je handen uit de mouwen te steken. Ook tijdens de Lenteschoonmaak kan je je inwoners mobiliseren tot het opruimen van zwerfvuil.  

  • Heb je een opruimactie georganiseerd of is er een bloeiende zwerfvuilvrijwilligerswerking in jouw stad of gemeente? Vraag dan de forfaitaire vergoeding hiervoor aan. 

 

In deze reeks verscheen ook al: