Nieuws & Inspiratie

Stad Lier neemt volgende stappen in vuilnisbakkenplan

nadarbache Lier

De Stad Lier startte een driejarig coachingtraject op in samenwerking met Mooimakers. Één van de verplichte acties van zo'n coachingtraject is het uitwerken van een vuilnisbakkenplan. Uit de monitoring en opvolging van de vuilnisbakken bleek dat de genomen ingrepen lonen, waardoor het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier recentelijk de volgende stappen in het vuilnisbakkenplan na evaluatie goedkeurde. Zo werden er lijsten vastgelegd van

  • bijkomende locaties waar standaard vuilnisbakken vervangen worden door een groter model van 200 liter.
  • nieuwe locaties voor publieke vuilnisbakken.
  • extra te verwijderen vuilnisbakken.

We ❤ Proper Lier: de juiste vuilnisbak op de juiste plek

Iedereen woont en vertoeft graag in een mooie en nette stad. Helaas wordt het straatbeeld nog vaak ontsierd door zwerfvuil en rondslingerend afval. De drempel van een vervuiler blijkt veel lager te zijn als er her en der al afval ligt. Eind september 2021 keurde het college het vuilnisbakkenplan goed als deel van het Proper Lier-actieplan. Dit plan werd opgemaakt in samenwerking met Mooimakers. Het heeft als doel om de openbare netheid te verbeteren met een structurele visie en beheer van de publieke vuilnisbakken.

Het voorbije jaar werden zo verschillende vuilnisbakken in de stad verwijderd of verplaatst. Uit metingen was gebleken dat ze niet op de juiste plek stonden en zwerfvuil en sluikstort aantrokken. Op een aantal plaatsen kwam een hondenpoepbuis in de plaats of een vuilnisbak met een groter volume. ‘We ❤ Proper Lier’ zorgde gelijklopend voor een mooie sensibiliseringscampagne.

In mei 2023 werd gedurende een periode van twee weken bij elke lediging de vullingsgraad van elke publieke vuilnisbak en de aanwezigheid van zwerfvuil en sluikstort gemeten. De meetgegevens tonen aan dat het vuilnisbakkenplan zijn vruchten afwerpt.

vuilnisbak Lier

Resultaten:

  • Het aantal publieke vuilnisbakken daalde van 366 naar 259, maar de totale capaciteit van de publieke vuilnisbakken steeg van 17.670 L naar 19.225 L door het plaatsen van 200 L vuilnisbakken op drukke locaties (in plaats van de standaard 50 L of 100 L vuilnisbakken).
  • Het aantal ledigingen en interventies daalde van 2.200 per week naar 1.363 per week. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor de veegplanning en het opruimen van sluikstorten.
  • De hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort daalde van 194,5 ton in 2021 naar 177,1 ton in 2022. Naast het vuilnisbakkenplan is deze daling mede ook te danken aan andere gelijklopende acties (handhaving, sensibilisering, preventie).
  • Het aantal vuilnisbakken dat meer dan de helft van de tijd leeg was en dus voor onnodige werklast zorgde, daalde van 54 naar 12.
  • Het aantal vuilnisbakken dat minstens 1 dag op de week overvol zat en dus voor zwerfvuil rondom zorgde, daalde van 54 naar 28.
  • Het aantal vuilnisbakken dat in meer dan de helft van de metingen sluikstort bevatten, daalde van 247 naar 93.

Evalueren en bijsturen

Aan de hand van de meetgegevens en meldingen van inwoners en (Proper Lier)-medewerkers kan de stad het vuilnisbakkenplan evalueren, bijsturen en de volgende stappen vastleggen. Zo zullen nog 14 vuilnisbakken verwijderd worden, zullen de vuilnisbakken op 21 locaties nog vervangen worden door vuilnisbakken met een groter volume en worden er 42 vuilnisbakken vervangen door een model met verkleinde inwerpopening. Bijkomend volgt er op 51 sluikstortgevoelige locaties meer inzet op sensibilisering en handhaving, wordt de ledigingsfrequentie verhoogd op zeven locaties en worden negen publieke vuilnisbakken meer in het zicht geplaatst. Daarnaast werden er het voorbije jaar nieuwe bijkomende locaties voorgesteld waarvan er voorlopig acht weerhouden zijn.

De inzet in de strijd gaat onvermoeid voort: We ❤ Proper Lier.

 

Een vuilnisbakkenplan in jouw stad of gemeente?

Ook graag een vuilnisbakkenplan uitvoeren, al dan niet in samenwerking met Mooimakers? Lees dan snel verder: Nieuws - Het Lokaal Materialenplan - een vuilnisbakkenplan | Mooimakers.be. Je kan je kandidaat voor een coachingtraject, project zwerfvuil en sluikstort of een vuilnisbakkenplan nog indienen tot en met 30 september 2023.

 

*Artikel gebaseerd op een tekst van de stad Lier.