Nieuws & Inspiratie

Interza en Incovo zien door strenger beleid aantal sluikstorten dalen met 30%

glasbol Incovo

Een zeer grote groep inwoners vindt de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten erg belangrijk. Van de gemeentebesturen wordt hierin extra actie én resultaten verwacht. Mensen willen in een propere buurt met nette straten wonen, dat is belangrijk om zich in de eigen gemeente thuis te blijven voelen. Vijf jaar geleden gingen Incovo en Interza de uitdaging aan. Met de steun van Mooimakers bouwden Incovo en Interza gezamenlijk een gespecialiseerd team rond zwerfvuil en sluikstort op. Gaandeweg namen ze steeds meer opdrachten van de gemeenten over.

Enkele cijfers

We zijn gestart met een halftijdse medewerker, daarna werd het snel een voltijdse functie, en na vijf jaar werken we binnen Incovo en Interza met maar liefst 7,5 arbeidskrachten voltijds aan netheid in onze gemeenten. We zijn als eerste intercommunale in Vlaanderen gestart met één sluikstortcamera, nu hebben we er vijftien. Vier jaar terug was er de eerste GAS-boete wegens sluikstort, vorig jaar maakten we er ruim 600 op. We groeiden van een groep van enkele tientallen zwerfvuilvrijwilligers naar ruim 2000 ‘Propere Burgers’ die meehelpen aan een propere buurt. Jaarlijks worden door de vrijwilligers maar liefst 5000 zakken zwerfvuil opgeruimd. 54 scholen werken rond netheid met ons samen. Jaarlijks ruimen we 4000 sluikstorten op. Incovo en Interza staan samen in voor het leegmaken van 750 vuilnisbakjes, en ook dat cijfer stijgt nog ieder jaar.

Sluikstortdaling met maar liefst 30%

De grote inspanningen van de intercommunales leiden ook tot objectieve resultaten. De hoeveelheid sluikstorten zijn in de voorbije jaren gedaald met 30%, rond de glasbollen zelfs met 50 procent. Samen werd er voor bijna 200 000 euro aan boetes en schadevergoeding geheven. Op basis van de vaststellingen van Incovo en Interza werden sluikstorters door de rechtbank veroordeeld. In de vuilbakjes komt er steeds meer zwerfvuil, terwijl de vuilbakjes efficiënter dan voorheen worden leeggemaakt. Dat zijn resultaten die tellen.

Blijvende inzet

Toch willen Incovo en Interza niet op de lauweren rusten. De druk op de Vlaamse rand inzake zwerfvuil en sluikstorten blijft hoog. Zeker rond zwerfvuil moeten er nog stappen vooruit worden gezet. Verpakkingen en sigarettenpeuken blijven knelpunten. Ook de situatie op gewestwegen blijft een doorn in het oog. Daar waar onze gemeenten door controles en snelle opruiming op de gemeentewegen resultaten bereiken, blijft het op gewestwegen soms dweilen met de kraan open. 

Samenwerking loont

De successen van Incovo en Interza bewijzen dat een intercommunale samenwerking rond zwerfvuil en sluikstort heel succesvol kan zijn. Wat Interza en Incovo samen bereikt hebben, was niet mogelijk geweest indien alle gemeenten elk apart het eigen beleid hadden verder gezet. Intercommunale samenwerking loont dus, en dat kan zeker inspiratie bieden voor de andere regio’s in Vlaanderen*.

 

*Tekst Incovo-Interza