Nieuws & Inspiratie

Zwerfvuil op en rond het skateterrein

Skatepark Nieuwpoort

Zwerfvuil op het skatepark pak je samen aan!

Mooimakers leerde de populariteit van skaten bij jongeren kennen doordat steeds meer lokale besturen bij ons aankloppen voor een oplossing van het zwerfvuilprobleem op hun skatepark. Het begeleidingstraject bij de stad Nieuwpoort voor een integrale aanpak van hun skatepark is daar een mooi voorbeeld van. Zo’n integrale aanpak schrijven we voor voor alle zwerfvuilgevoelige hotspots, hier specifiek voor een skatepark. Gezien de doelgroep grotendeels uit jongeren bestaat, is het belangrijk hen te betrekken in het verhaal.

 

Tip 1: Creëer eigenaarschap

Mooimakers-coach Ivo De Raeymaeker ging in gesprek met de stad Nieuwpoort, de jeugddienst en drie Nieuwpoortse skaters (Lars (14), Seppe (20) en Jelle (18)) die regelmatig terug te vinden zijn in het park. “Door de jongeren te betrekken, creëer je eigenaarschap en zo gaan ze de zaken toch op een ander manier bekijken”, aldus Ivo. Jeugdopbouwwerker Robbe Dheuninck: “We willen de jongeren graag dat eigenaarschap geven, het is tenslotte ‘hun’ skatepark. We betrekken hen bij de geplande wijzigingen. Zij moedigen elkaar nu al aan om hun vuilnis in de vuilnisbak te gooien”. “We zijn blij met dit project. De oorsprong was eigenlijk een peuken- en zwerfvuilprobleem, maar ondertussen wordt het skatepark helemaal opgewaardeerd”, gaven de skaters mee.

De drie skaters staan zelf kritisch tegen zwerfvuil, maar begrijpen ook dat het niet altijd even bewust gebeurt: “Het is slecht voor de natuur en doet een openbaar domein er vuil uitzien. Het zorgt bij de buurt voor veel ergernissen naast de andere ‘overlast’meldingen en het is simpel op te lossen”. “Sommigen gooien altijd hun vuilnis weg, anderen durven het weleens te vergeten. We spreken onze vrienden er dan ook over aan. Sommige skaters zijn erg milieubewust en ruimen het zwerfvuil op als er te veel ligt.”

 

Tip 2: Basis op orde

De basisfilosofie van Mooimakers voor zwerfvuilgevoelige locaties is: zorg dat je basis in orde is. Dit wil niet alleen zeggen dat er voldoende vuilnisbakken aanwezig moeten zijn, maar dat ze ook op de juiste plek staan en dat de omgeving in orde moet zijn.

“De nieuwe vuilnis- en asbakken positioneren we dichter bij de hangplekken van de jongeren. Ze zullen ook groter zijn en meer opvallen. Dat verhoogt de toegankelijkheid. Daarnaast krijgt het skatepark een make-over die het een algemeen schonere indruk geeft. Afsluitingen worden vervangen door struiken. De omranding van het skatepark zelf wordt aangepakt door graffiti-artiesten en op vraag van de skaters komt er een extra zone voor ‘game of SKATE (een spel waar de meest behendige skater wint)’” aldus Robbe.

 

Tip 3: breng iedereen op de hoogte

Via infoborden maken we duidelijk waar het afval thuishoort. Jeugdopbouwwerker Robbe is vaak aanwezig op het skatepark. Hij slaat de brug tussen het stadsbestuur en de jongeren. Andere skaters op de hoogte brengen van het project zodat ze bewust zijn van de problematiek, staat ook op de agenda. Een timelapse zal duidelijk maken welke wijzigingen het skatepark allemaal onderging.

 

Tip 4: volg op en controleer indien nodig

Als laatste tip geeft Mooimakers nog dit mee: blijf de situatie opvolgen. Meten is tenslotte weten. Als blijkt dat het aandeel zwerfvuil toeneemt, las dan extra controles in. In Nieuwpoort wordt hier voorlopig nog niet op ingezet. “Ik praat hier over met de jongeren en spreek hen aan met een vleugje humor als ze zichtbaar vervuilen”, geeft Robbe mee. Deze zachte manier van handhaving heeft effect op de jongeren.

In Zele pakte IDM het als volgt aan: Selectieve inzameling op skatepark te Zele

Wil je zelf het plaatselijke skatepark aanpakken en de betrokken skaters sensibiliseren? Misschien kan dit via volgend sensibiliseringsfilmpje.

Meer info over