Coachingtrajecten

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen op. Door middel van coachingtrajecten, willen we gemeenten helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.

Er wordt telkens een oproep gedaan voor de opstart van 20 nieuwe coachingtrajecten in 2 fases.

Voor wie? 

Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. 

Wat?

Het coachingtraject is een traject dat 3 jaar duurt en enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten introduceert in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan.

Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema’s rond zwerfvuil en sluikstorten die het lokaal bestuur naar voor schuift. 
Vlaanderen Mooi voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Wat houdt een coachingtraject in?

Tijdens het coachingtraject worden minstens de 6 volgende verplichte acties uitgevoerd:

 • Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en of optimaliseren op een formele manier. Hiermee bedoelen we dat 1 persoon verantwoordelijk is voor het beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten en weet heeft van alle acties en door wie deze worden opgevolgd. Deze persoon kan ook de groep van alle betrokkenen bij zwerfvuil/sluikstorten samenroepen.  
 • Monitoring en tussentijdse evaluatie 
 • Vuilnisbakkenplan en optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid
 • Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil
 • Optimalisatie van de veegplannen 
 • Deelname operatie proper en handhavingsweek (deelname via de intercommunale kan ook)

Daarnaast kan het lokaal bestuur ook eigen thema’s naar voor schuiven die deel uitmaken van het coachingtraject. Let wel, er moet ook hiervoor voldoende personeelscapaciteit worden voorzien. 

Mogelijke actiepunten zijn:

 • Uitwerken van gedragsbeïnvloedende communicatie voor het hele grondgebied
 • Uitwerken van educatieve aanpak en samenwerking met scholen
 • Opstarten of verbeteren van een structurele vrijwilligerswerking
 • Opstarten of optimaliseren van een meldingssysteem in de gemeente, registratie van de meldingen en klachten 
 • Bevragen van de burgers rond de perceptie van netheid van gemeentes
 • Optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten
 • Aanpak van probleemfracties
  • Peuken
  • Hondenpoep
  • ...
 • Aanpak van bepaalde doelgroepen
 • Aanpak van zwerfvuil op evenementen
 • Andere (vrije invulling)….

Hieronder vind je een meer uitgebreide beschrijving van elke actie en de inschatting van het aantal mandagen per actie.

Timing

We werken met 2 oproeprondes. In totaal worden 20 coachingtrajecten geselecteerd verdeeld over 2 fases (voor gemeentes en intercommunales samen).  We voorzien een 3de oproepronde die momenteel nog loopt tot half februari 2019. In deze oproepronde worden maximaal 7 gemeentes en/of intercommunales geselecteerd.

Hieronder vind je de timing van 2018:

 • 1ste oproepronde: indienen april tot half mei 2018 (deze oproepronde werd afgesloten)
 • 2de oproepronde: indienen van eind mei tot eind augustus 2018 (deze oproepronde werd afgesloten)
 • 3de oproepronde: indienen van 1 december 2018 tot 15 februari 2019

In juni 2019 lanceren we een nieuwe oproep voor 20 nieuwe coachingstrajecten.

Duur van het coachingtraject en tussentijdse doelen
 • Termijn van het coachingtraject: gewenste termijn 3 jaar met tussentijdse minimumlimieten:
  • Na jaar 1: inventarisatie en registratie van vuilnisbakken, quickscan, opmaak definitief actieplan, selectie hotspots.
  • Na jaar 2: aanpassingen en evaluatie van vuilnisbakkenplan, opmaak en evaluatie veegplan, aanpak hotspots.
  • Na jaar 3: uitvoering van aanpassingen veegplannen, verspreiding aanpak hotspots, evaluatie coachingtraject

Meer informatie

Timing

Timing

Meer info over de oproeprondes en timing van de selectieprocedure.

Rol van de coach

Rolverdeling in het coachingtraject

Wat zijn de taken van een coach? Wat is de rol van de gemeente/intercommunale.

Specifiek voor IC

Specifiek voor intercommunale

Het traject van een intercommunale wijkt op enkele punten af van het traject van een gemeente.