Coachingtrajecten

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen op. Door middel van coachingtrajecten, willen we gemeenten helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.

Voor wie? 

Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. 

Wat?

Het coachingtraject is een traject dat 3 jaar duurt en enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten introduceert in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan.

Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema’s rond zwerfvuil en sluikstorten die het lokaal bestuur naar voor schuift. 
Vlaanderen Mooi voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Wat houdt een coachingtraject in?

Tijdens het coachingtraject worden minstens de 7 volgende verplichte acties uitgevoerd:

 • Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en of optimaliseren op een formele manier. Hiermee bedoelen we dat 1 persoon verantwoordelijk is voor het beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten en weet heeft van alle acties en door wie deze worden opgevolgd. Deze persoon kan ook de groep van alle betrokkenen bij zwerfvuil/sluikstorten samenroepen.  
 • Monitoring en tussentijdse evaluatie 
 • Vuilnisbakkenplan en optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid
 • Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil
 • Optimalisatie van de veegplannen 
 • Deelname Operatie Proper
 • Handhaving: deelname aan handhavingsweek en optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten 

Daarnaast kan het lokaal bestuur ook eigen thema’s naar voor schuiven die deel uitmaken van het coachingtraject. Let wel, er moet ook hiervoor voldoende personeelscapaciteit worden voorzien. 

Mogelijke actiepunten zijn:

 • Uitwerken van gedragsbeïnvloedende communicatie voor het hele grondgebied
 • Uitwerken van educatieve aanpak en samenwerking met scholen
 • Opstarten of verbeteren van een structurele werking voor zwerfvuilvrijwilligers
 • Opstarten of optimaliseren van een meldingssysteem in de gemeente, registratie van de meldingen en klachten 
 • Aanpak van probleemfracties
  • Peuken
  • Hondenpoep
  • ...
 • Aanpak van bepaalde doelgroepen
 • Aanpak van zwerfvuil op evenementen
 • Andere (vrije invulling)….

In de infofiche van de coachingtrajecten vind je een meer uitgebreide beschrijving van elke actie en de inschatting van het aantal mandagen per actie.

Duur van het coachingtraject en tussentijdse doelen
 • Termijn van het coachingtraject: gewenste termijn 3 jaar met tussentijdse minimumlimieten:
  • Na jaar 1: inventarisatie en registratie van vuilnisbakken, quickscan, opmaak definitief actieplan, selectie hotspots.
  • Na jaar 2: aanpassingen en evaluatie van vuilnisbakkenplan, opmaak en evaluatie veegplan, aanpak hotspots.
  • Na jaar 3: uitvoering van aanpassingen veegplannen, verspreiding aanpak hotspots, evaluatie coachingtraject
 • Na afronding van het coachingtraject wordt na 6 maanden een opvolgingsgesprek ingepland.

Meer informatie

Rol van de coach

Rolverdeling in het coachingtraject

Wat zijn de taken van een coach? Wat is de rol van de gemeente/intercommunale.

Specifiek voor IC

Specifiek voor intercommunale

Het traject van een intercommunale wijkt op enkele punten af van het traject van een gemeente.