Handhaving: goede praktijken

Draaiboek handhaving

Als handhaver speel je een sleutelrol in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Handhaving is immers het sluitstuk van een effectief zwerfvuilbeleid. Dit draaiboek verschaft instrumenten en ideeën om de straten, parken en pleinen weer mooi te maken én te houden.

Het draaiboek richt zich tot iedereen die handhavende bevoegdheid heeft voor het thema zwerfvuil of sluikstorten: politiemedewerkers, GAS-vaststellers, lokale en gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, Lijncontroleurs, veiligheidsagenten van Securail, boswachters, natuurinspecteurs, gemeentelijke terreinbeheerders, provinciale domeinwachters …

Download: Draaiboek handhaving zwerfvuil en sluikstorten (editie 2020)

Ter voorbereiding van de Week van de Handhaving in 2018, stelde de gemeente Zaventem een draaiboek op. Dit draaiboek bevat een samenvatting van de opzet en de afspraken en timing voor de geplande acties. Een handig werkdocument om mee aan de slag te gaan.
Download het hier ter inspiratie voor jouw eigen werking: Draaiboek Handhavingsweek 2018 Zaventem

Camerabewaking in kader van sluikstort

Een veel voorkomend probleem bij de handhaving van sluikstorten is dat de daders niet gekend zijn of moeilijk te identificeren. De inzet van (verplaatsbare) camera’s kan hier mogelijk bij helpen. Na een tweejaar durend onderzoek trekken we conclusies uit tien projecten verspreid over Vlaanderen.

De resultaten worden samengevat in een bevattelijke brochure met tien vragen en hun antwoorden.

Op basis van de resultaten maken we aanvullend een kort overzicht op van feiten en tips waarmee best rekening wordt gehouden bij de inzet van cameratoezicht tegen sluikstorten.

Tot slot voorzien we een technische fiche met een oplijsting van de eigenschappen van sluikstortcamera’s die getest werden binnen de proefprojecten.

Modelreglementen
  • Model politiereglement: OVAM lanceerde recent een nieuw model politiereglement. Je kan het downloaden op deze pagina: www.ovam.be/model-politiereglement-en-handhaving
  • Model retributiereglement: Agentschap binnenlands bestuur werkte samen met OVAM en VVSG een nieuw model retributiereglement uit op het verwijderen en verwerken van sluikstort. Het modelreglement kan je hier downloaden samen met wat extra duiding over het gebruik van de retributie.
Keuzeschema wettelijke instrumenten handhaving

Het keuzeschema biedt een overzicht van de instrumenten om te handhaven op zwerfvuil en sluikstorten. Afhankelijk van de situatie en de keuze wordt gewerkt op het GAS-reglement, het materialendecreet en/of het retributiereglement.

Download: Keuzeschema wettelijke instrumenten handhaving zwerfvuil en sluikstort.

Presentaties van de startmomenten

Tijdens de startmomenten (vroegere briefingsmomenten) krijg je heel wat praktische tips en voorbeelden uit de praktijk. De presentaties van de voorbije startmomenten vind je hier terug.