Afvalverzamelpunt - communicatie
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Communicatie > Afvalverzamelpunt - communicatie

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor afvalverzamelpunten bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten rond afvalverzamelpunten.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving

3. sensibilisering en communicatie 

4. participatie 

5. handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats afvalverzamelpunten voor huishoudelijk afval. 

Monitoring van afvalverzamelpunten is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid rond de afvalverzamelpunten te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler sensibilisering en communicatie.

 

Richtlijnen communicatie

 • Toon nooit de negatieve norm: uit gedragsonderzoek blijkt dat dit een averechts effect kan hebben.  Bijvoorbeeld: toon je een berg zwerfvuil, dan stimuleer je de mensen eerder tot het achterlaten van zwerfvuil i.p.v. ze te ontmoedigen. Toon dus steeds de positieve norm. We willen met andere woorden het gewenste gedrag. stimuleren. Opgelet! Communicatie moet herhaald worden en werkt alleen in combinatie met andere factoren.
   
 • Vermeld het nummer van een klachtenlijn of meldpunt.  Maak goede afspraken met de beheerder voor een snelle opvolging bij technische storingen of blokkades. De doelstelling is dat er snel gereageerd kan worden op meldingen en klachten.
   
 • Gebruik pictogrammen zodat duidelijk is wat er wel/niet in de containers mag. Herinner mensen aan de algemene norm op het moment en de plek waar zwerfvuil/sluikstorten ontstaat. Sporadische ontwijkers worden hierdoor aangezet de norm te volgen. 
   
 • Informeer op de locatie over de bestaande afvalinzameling van het soort afval dat veel wordt aangetroffen. Dit kan door middel van een tijdelijk bord of door het inzetten van afvalstewards / gemeenschapswachten die op piekmomenten aanwezig zijn of bij de buurtbewoners aanbellen.

Informeren 

 • Roep inwoners met een sensibiliserende boodschap op om geen afval achter te laten. Zet hierbij de juiste norm. Toon geen foto’s met achterlaten afval aangezien dit het verkeerde voorbeeld geeft. 
 • Informeer op de locatie zelf over de bestaande afvalinzameling via een tijdelijk bord of door het inzetten van afvalstewards / gemeenschapswachten die op piekmomenten aanwezig zijn of bij de buurtbewoners aanbellen.
 • Bedank goede sorteerders met een boodschap. Positieve boodschappen werken beter.
   
 • Strategie van de descriptieve norm: speel in op het normgedrag van de gebruikers door bij het afvalverzamelpunt de boodschap aan te brengen: “Help ook mee het hier schoon te houden: vrijwel alle gebruikers van deze containers zetten geen afval naast de container.” Dit vereist van de terreinbeheerder wel dat deze de norm mee in standhoudt
 • Informeer over acties en beleid via algemene informatiekanalen, zoals het gemeentelijke infoblad.

Bijplaatsen van afval verminderen 

 • Strategie van handhaven en straffen: dreigen met boetes en zichtbaar toezicht houden. Kondig de maatregel op de locaties aan door middel van een bord met daarop de tekst: "Plaats geen afval naast de container: dat kan je geld kosten. Er zijn al X gebruikers beboet."
   
 • Gebruik in de communicatie een sympathieke mascotte of vraag aan een bekend persoon (influencer) om deel te nemen. Sympathie opwekken motiveert mensen tot het gewenste gedrag.

Meer duiding geven

 • Als je een bord plaatst, volg dan eveneens op dat het bord en de omgeving proper blijft. Zo niet, bereik je een omgekeerd effect.  
   
 • Communiceer ook via de algemene kanalen over de locaties en het gebruik van de afvalverzamelpunten. Zorg voor ook voor communicatie op maat van de verschillende doelgroepen. 

Laagdrempelige afvalinzameling

 • Een efficiënte interne communicatie van een lokaal bestuur is cruciaal in de strijd tegen sluikstort. Zo heeft het uitvoerend personeel vaak een goed inzicht in de lokale sluikstortproblematiek, en kunnen ze makkelijk praktische verbetermogelijkheden aanbrengen. Uitvoerend personeel kan bijvoorbeeld aangeven op welke tijdstippen of plekken gedumpt wordt en waar vrijwel nooit. 

 

Enkele praktijkvoorbeelden

Voorbeeldartikels

Doelplaatsenmodule afvalverzamelpunten

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor afvalverzamelpunten downloaden.

Downloaden (pdf)

Communicatie textielcontainer

Download hier je nadarbache voor de textielcontainer en voeg (indien gewenst) extra logo's toe.