Afvalverzamelpunt - participatie
Kenniswijzer > Hotspots > Glas- en textielcontainers > Afvalverzamelpunt - participatie

Opzet

Deze module bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten rond afvalverzamelpunten. Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving

3. sensibilisering en communicatie

4. participatie  

5. handhaving

6. preventie

Daarnaast beschrijft de module ook de impact van de opgenomen maatregelen en verwijst ze naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module gaat over afvalverzamelpunten voor huishoudelijk afval.  

Monitoring van afvalverzamelpunten is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid rond de afvalverzamelpunten te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler participatie.

 

Richtlijnen participatie

Iedereen is betrokken partij bij het schoonhouden van de publieke ruimte. Niet enkel door geen vervuiling te veroorzaken, maar ook door mentaal het (mede)eigenaarschap van de publieke ruimte te claimen en zelf mee de handen uit de mouwen te steken. 

Hoe meer mensen zich betrokken voelen en zich hun omgeving mentaal toe-eigenen, hoe meer sociale controle er is. Sociale controle zorgt mee voor het respecteren van de maatschappelijke normen met winst op het gebied van openbare netheid. Voorzie op het vlak van participatie in een aanbod voor zowel individuele burgers als voor specifieke groepen. 

Om betrokkenheid te creëren en de sociale controle te verhogen kan je volgende zaken doen:

  • Betrek alle belanghebbenden voor de netheid van afvalverzamelpunten 
  • Richt een meldpunt in waar gebruikers overlast en misbruik kunnen melden. Ja kan dit doen via de meldingsmodule van Mijn Mooie Straat. Maak dit meldpunt bekend. 
  • Zet peter- of meterschap in voor specifieke containers (glasbollen bijvoorbeeld) en communiceer hier ook over. 
  • Betrek de buurt of de school bij het opfleuren of herinrichten van het afvalverzamelpunt, zet in op mede-eigenaarschap. 
  • Hanteer het “voet in de deur”-principe in wijken waar sociale cohesie aanwezig is. 

Enkele praktijkvoorbeelden 

  • Vrijwilligers houden glasbollen proper: Om de omgeving van de glasbollen proper te houden zet IMOG sinds december 2012 vrijwilligers in. Deze vrijwilligers zijn meestal omwonenden van de glasbollen die het belangrijk vinden dat het er netjes bij ligt. Op een bord aan de glasbol zelf wordt ter sensibilisering vermeld dat de glasbol wordt schoongehouden door een vrijwilliger. De peters en meters hebben 'werkfiches' waarmee ze regelmatig terugkoppelen naar de intercommunale. De peters en meters kregen een opleiding en worden regelmatig bij elkaar gebracht voor een ontspannende en meestal deels educatieve activiteit.
  • Ook andere intercommunales en steden en gemeenten werken met glasbolpeters- en meters: Zulte - IOK - Verko - Intradura
  • Afvalintercommunale IDM maakt gebruik van een goed werkend meldpunt.  
  • Afvalintercommunale Igean betrok de lokale scholen voor minder brol aan hun glasbol
  • Afvalintercommunale IVAREM was op zoek naar sluikstortvrijwilligers om ervoor te zorgen dat hun afvalverzamelplaatsen een proper plaatje waren.