Nieuws & Inspiratie

Het Lokaal Materialenplan - Sensibilisering en communicatie

campagne bij bushokje

#7 : Sensibilisering en communicatie

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd eind mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan omvat de concrete doelstellingen van de Vlaamse regering rond het afvalbeleid. In het kenniswijzerartikel las je al meer over de concrete ambities om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. In een reeks nieuwsberichten lichten we de verschillende acties en nieuwigheden in detail toe. Hier gaan we dieper in op sensibilisering en communicatie.  

Waarom zet Mooimakers in op communicatie en sensibilisering? 

Sensibiliserende communicatie moet tot een mentaliteitswijziging en gedragsverandering leiden en duidelijk maken dat afval achterlaten maatschappelijk onaanvaardbaar is. Daarvoor is communicatie die ingrijpt op het moment dat zwerfvuil ontstaat het meest effectief, de zogenaamde doelplaatsgerichte communicatie. Op het operationele niveau moet de communicatie vertaald worden in diverse boodschappen, dragers en communicatiemomenten.  

Door alle stakeholders te informeren kan je hen doen groeien in de aanpak van zwerfvuil en sluikstort.

Hoe kan Mooimakers je hier concreet in ondersteunen?   

Mooimakers zet in de komende planperiode nog meer in op thematische communicatie. Zo denken we aan doelplaatsgerichte communicatie, communicatie over handhaving en communicatie-ondersteuning voor lokale persacties. Ook communicatie rond preventie van het gebruik van zwerfvuilgevoelige producten wordt meegenomen.  

Daarnaast blijft Mooimakers sensibiliserende campagne(s) opzetten die moeten leiden tot een mentaliteitswijziging en gedragsverandering ten aanzien van zwerfvuil en sluikstorten.  

Mooimakers blijft ook al haar partners en stakeholders informeren in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten en ondersteunt hen via structurele communicatie (nieuwsbrieven, PR, kennisdeling,… ) en communicatieproducten (affiches, beelden, social media posts,… ). 

Wat kan jij als lokaal bestuur doen? 

  • Zet de thematiek van zwerfvuil en sluikstort vast op je communicatiekalender en concretiseer deze in al je communicatiekanalen. 
  • Maak gebruik van het gratis communicatieaanbod dat Mooimakers aanbiedt in haar webwinkel of de voorbeeldartikels en inspirerende praktijkvoorbeelden in de Kenniswijzer
  • Lees de nieuwsberichten op onze website of schrijf je in op één van onze nieuwsbrieven. 
  • Draag de Mooimakers-campagnes mee uit naar je inwoners. 

In deze reeks verscheen ook al:  

Ontdek onze affiches

Wil je jouw inwoners bewust maken van de zwerfvuilproblematiek? Neem een kijkje in ons aanbod van affiches, borden, digitaal materiaal, enzovoort.