Handhaving: aanpak

De definitie van handhaven is ‘het vaststellen van en reageren op een wetsovertreding’. Het doel is erop toezien dat de regels die de maatschappij belangrijk vindt, nageleefd worden. Handhavers zetten de norm dus nog eens in de verf en zorgen ervoor dat burgers zich aan de regels houden.

Handhaving betekent niet dat elke overtreding altijd, onmiddellijk en streng aangepakt moet worden. Een informeel traject (overtreders aanspreken, sociale controle) is meestal ook erg efficiënt, zolang je maar een stok achter de deur houdt. In bepaalde gevallen kan ongewenst gedrag zelfs gedoogd worden. Minstens even belangrijk is positief gedrag te belonen, bv. door mensen die afval mee naar huis nemen of zwerfvuil in het openbaar domein opruimen in de bloemetjes te zetten of een compliment te geven.

Handhaving is het sluitstuk van een integraal zwerfvuilbeleid, dat ook de volgende componenten bevat:

  • sensibilisering
  • een geschikte infrastructuur & goed onderhoud
  • participatie van diverse partijen
  • een aangename omgeving die zwerfvuil en sluikstorten niet uitlokt

Al wil dit niet zeggen dat het verplicht is om handhaving te laten voorafgaan door sensibilisering.